Εκτύπωση  Αποστολή
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ      
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
Τεχνικά Θέματα
 Συνδικαλιστικά
 Ιστορικά
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Πρότυπα ΕΛΟΤ και Σήματα Συμμόρφωσης
 
Στην Ελλάδα ο ΕΛΟΤ είναι ο αρμόδιος Φορέας χορήγησης Σημάτων Συμμόρφωσης.
Στην Ελλάδα ο ΕΛΟΤ είναι ο αρμόδιος Φορέας χορήγησης Σημάτων Συμμόρφωσης.

Μπαίνει φραγμός στα προϊόντα νοθείας

Νομοθεσία και προδιαγραφές σωλήνων κτιριακής αποχέτευσης από PVC-U στην Ελλάδα. Τι ισχύει και τι πρόκειται να αλλάξει. Του Πάρι Παλατζόγλου*

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η ενημέρωση των υδραυλικών και όχι μόνο σχετικά με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Σήματα Συμμόρφωσης που διέπουν τους πλαστικούς σωλήνες κτηριακής αποχέτευσης από σκληρό PVC.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ελληνικής Νομοθεσίας, ΦΕΚ 432/Β/14.06.1993, «απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση στο εμπόριο πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων αυτών, από σκληρό PVC, για χρήση σε συστήματα αποχέτευσης σε κτήρια (χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας) οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά» που προβλέπει το άρθρο 2, της ανωτέρω νομοθεσίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω ΦΕΚ 432/93, οι σωλήνες κτηριακής αποχέτευσης πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 686, ΕΛΟΤ 740 και ΕΛΟΤ 1256.
Από τα παραπάνω πρότυπα μόνο το ΕΛΟΤ 686, το οποίο αναφέρεται σε συμπαγή σωλήνα κτηριακής αποχέτευσης, έχει την μορφή επίσημου Εθνικού προτύπου, αφού τα υπόλοιπα βρίσκονται ακόμη υπό μορφή Σχεδίου και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία υπόσταση. Συνεπώς, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται η παραγωγή και εμπορία πλαστικών σωλήνων κτηριακής αποχέτευσης από σκληρό PVC που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 686.
Τον Νοέμβριο του 2006, ο ΕΛΟΤ, με Δελτίο Τύπου, αντικατέστησε το πρότυπο ΕΛΟΤ 686 με το ισοδύναμο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 στους σωλήνες και τα εξαρτήματα κτηριακής αποχέτευσης από PVC-U στην Ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ432/93, τα προϊόντα κτηριακής αποχέτευσης από σκληρό PVC που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΒΕΤ (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης), για την συμμόρφωσή τους με το πρότυπο ΕΛΟΤ 686, το οποίο όπως προαναφέρθηκε αντικαταστάθηκε με το ισοδύναμο ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1.
Οι έλεγχοι της αγοράς υλοποιούνται με δειγματοληψίες οι οποίες διενεργούνται στα καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης, στις αποθήκες διακίνησης, ή στους χώρους παραγωγής των προϊόντων.
Στο άρθρο Ι της Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αρ. Πρωτ. Φ.32/2559/37/10-6-1996, αναφέρεται ότι η συμμόρφωση των σωλήνων προς τις προδιαγραφές πρέπει να βεβαιώνεται μέσω Σήματος Συμμόρφωσης που έχει εκδώσει ή χορηγήσει διαπιστευμένος ή επίσημα από Δημόσια Αρχή αναγνωρισμένος Φορέας πιστοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο 5, αρμόδιος Φορέας χορήγησης Σημάτων Συμμόρφωσης στην Ελλάδα είναι ο ΕΛΟΤ.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, των δειγματοληψιών εξαιρούνται τα προϊόντα που καλύπτονται με Σήμα Συμμόρφωσης, όπως ακριβώς ισχύει με τα προϊόντα Eco-Unikar Plus PVC & Eco-Unikar lock PVC & PP της εταιρείας μας, τα μόνα στην Ελληνική αγορά κτηριακής αποχέτευσης που φέρουν Σήμα Συμμόρφωσης από τον ΕΛΟΤ (Aρ. Πιστοπ. : 80/01.14.02/9 - 80/01.14.02/10 & 80/01.14.02/11).
Είναι ευρέως γνωστό ότι στην Ελληνική αγορά κυκλοφορούν και σωλήνες κτηριακής αποχέτευσης από σκληρό PVC, που ονομάζονται «μαϊμούδες».
Ειδικότερα πρόκειται για τα προϊόντα που είτε αναφέρονται ως Βαρέως Τύπου 4 & 6 ΑΤΜ, είτε ως ΕΛΟΤ 686 τύπου Α. Τα πρώτα χαρακτηρίζονται από την υψηλή περιεκτικότητά τους σε ανθρακικό ασβέστιο, γεγονός που τα καθιστούν ακατάλληλα για την χρήση σε δίκτυα κτηριακής αποχέτευσης, λόγω χαμηλών θερμομηχανικών αντοχών.
Τα δεύτερα, λόγω του πολύ χαμηλού πάχους τοιχώματος, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα κτηριακά δίκτυα αποχέτευσης, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1.
Το τελευταίο διάστημα χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο των αθρόων και ανεξέλεγκτων πλέον εισαγωγών πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τουρκία, Σκόπια) και μάλιστα σε εφαρμογές οι οποίες άπτονται θεμάτων ασφαλείας των πολιτών, όπως για παράδειγμα σωλήνων μεταφοράς πόσιμου νερού καθώς και σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου.

Περισσότερα βλέπε στο περιοδικό «Θερμοϋδραυλικός», τεύχος Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012.

*Ο κ. Πάρις Παλατζόγλου είναι χημικός μηχανικός και εργάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας της εταιρείας Karina.
 
 Τεχνικά Θέματα
Επεξεργασία νερού με αντίστροφη ώσμωση
Θερμοστάτες χώρου
Aερισμός αποχετευτικών συστημάτων
Εντοπισμός υγρασίας με τη βοήθεια θερμικής κάμερας
Η ρύθμιση των συστημάτων δαπεδοθέρμανσης
Το βακτήριο Λεγεωνέλλα στα δίκτυα ύδρευσης
Οικολογική απόφραξη και συντήρηση αποχέτευσης με βακτήρια και ένζυμα
Αντλίες Θερμότητας - Τεχνολογίες και εφαρμογές
Μέθοδος απολύμανσης νερού με υπεριώδη ακτινοβολία UV
Η χρήση των εγχυτήρων στις ψυκτικές εγκαταστάσεις
Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook