Εκτύπωση  Αποστολή
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ      
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
Τεχνικά Θέματα
 Συνδικαλιστικά
 Ιστορικά
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Πώς λειτουργεί η αναμεικτική θερμοστατική βαλβίδα
 


Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογών σε εγκαταστάσεις παρασκευής ζεστού νερού χρήσεως για επαγγελματικές και άλλες δραστηριότητες
Του Παναγιώτη Φαντάκη*
Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς υδρευτική εγκατάσταση κουζίνας, λουτρού, γυμναστηρίου, κομμωτηρίου, ιατρείου, αποδυτηρίου αθλητικής εγκατάστασης κλπ. χωρίς παροχή ζεστού νερού χρήσης.
Το ζεστό νερό χρήσης είναι απαραίτητο στο σύγχρονο τρόπο ζωής, και οι ανάγκες γιΆ αυτό ποικίλλουν, ανάλογα με την εγκατάσταση. Έτσι, σε μια οικιακή κουζίνα είναι ικανοποιητικό νερό θερμοκρασίας 50oC, ενώ σε μια κουζίνα εστιατορίου απαιτείται θερμοκρασία πάνω από 60oC. Τέλος, στα λουτρά είναι καλό να μην υπερβαίνει το νερό τους 45oC.
Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ζεστό νερό, πρέπει να προβούμε σε δυο ρυθμίσεις: α) της θερμοκρασίας του και β) της παροχής του. Όμως, κατά τη διαδικασία των ρυθμίσεων αυτών συνήθως γίνεται υπολογίσιμη σπατάλη ενέργειας και νερού.
Γενικά η θερμοκρασία του νερού χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60oC, και αυτό για πολλούς λόγους:
1. Για οικονομία, διότι έχουμε –καθΆ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού στις υδροληψίες του χρήστη– σπατάλη νερού και ενέργειας που δαπανήθηκε για τη θέρμανση του.
2. Αν το ζεστό νερό φθάνει στον καταναλωτή με θερμοκρασίες πολύ υψηλές, υπάρχει κίνδυνος σοβαρών εγκαυμάτων, ειδικά όταν η χρήση γίνεται από μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους.
3. Οι μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας γίνονται αιτία μεγάλων συστολών και διαστολών, με αποτέλεσμα την καταπόνηση σωληνώσεων και εξαρτημάτων και συνέπεια τη μείωση του χρόνου ζωής τους.
4. Η ταχύτητα των ηλεκτρολύσεων αυξάνεται σημαντικά όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβαίνει τους 60oC.
5. Όσο μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η εναπόθεση αλάτων στις σωληνώσεις και στις συσκευές.
Ο συνήθης τρόπος ρύθμισης του ζεστού νερού είναι να ανοίγουμε την παροχή του ζεστού νερού και κατόπιν του κρύου προοδευτικά, μέχρι η θερμοκρασία να κατέβει στο επιθυμητό επίπεδο. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό έχει δαπανηθεί αρκετή ποσότητα ζεστού νερού (άρα και ενέργειας), και φυσικά έχει δαπανηθεί και αρκετό νερό· όσο για την παροχή, αυτή σπάνια είναι η αναγκαία. Τα παραπάνω κάνουν φανερή την ανάγκη για ύπαρξη συστήματος αυτόματης ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας του νερού, ώστε το μοναδικό μέλημά μας να είναι η ρύθμιση της παροχής, επιτυγχάνοντας έτσι οικονομία νερού και ενέργειας.
Την ανάγκη αυτή έρχονται να καλύψουν οι θερμοστατικές αναμεικτικές βαλβίδες.
Οι αναμεικτικές βαλβίδες έχουν δύο εισόδους νερού και μια έξοδο, και σκοπός τους είναι να αναμειγνύουν το ζεστό νερό με το κρύο, ώστε από την έξοδο να παίρνουμε νερό με θερμοκρασία που εμείς έχουμε προρρυθμίσει.
Έτσι, με τη χρήση της αναμεικτικής θερμοστατικής βαλβίδας:
* Δεν χάνεται χρόνος για να πετύχουμε την ανάμειξη που θέλουμε.
* Δεν ξοδεύεται νερό στη προσπάθεια ρύθμισης της θερμοκρασίας, γιατί αυτή τη ρύθμιση την κάνει η βαλβίδα.
* Δεν ξοδεύεται ενέργεια για να ζεσταθεί νερό που θα χαθεί κατά τη διάρκεια ρύθμισης της θερμοκρασίας.
* Αποφεύγεται ο κίνδυνος εγκαυμάτων από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
* Η θερμοκρασία του νερού που φθάνει στις συσκευές, μπαταρίες, ντους κλπ. δεν είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη, και έτσι δεν έχουμε πρόωρη καταστροφή τους από εναποθέσεις αλάτων και ηλεκτρολύσεις, ούτε καίγονται τα λάστιχα των διακοπτών.
Οι εφαρμογές που έχουν οι θερμοστατικές αναμεικτικές βαλβίδες είναι πολλές, και μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις εξετάζουμε παρακάτω, απαριθμώντας και τις λειτουργίες που επιτυγχάνονται:
Ειδικότερα, οι θερμοστατικές αναμεικτικές βαλβίδες χρησιμοποιούνται:
α) Με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Η πιο απλή εφαρμογή είναι με ένα οικιακό θερμοσίφωνα. Τοποθετείται στην έξοδο του ζεστού του θερμοσίφωνα. Το νερό θα πάει με την ίδια θερμοκρασία στο μπάνιο και τη κουζίνα. Οι λειτουργίες που επιτυγχάνονται είναι οι εξής:
1. Λήψη κρύου νερού από το δίκτυο. 2. Είσοδος κρύου νερού στο θερμοσίφωνα. 3. Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα. 4. Έξοδος ζεστού νερού από το θερμοσίφωνα. 5. Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα. 6. Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία.
β) Με ηλεκτρομπόιλερ παταριού. Τη θέση του θερμοσίφωνα μπορεί να πάρει ένα μπόιλερ. Οι λειτουργίες που επιτυγχάνονται είναι οι εξής:
1. Λήψη κρύου νερού από το δίκτυο. 2. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ. 3. Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα. 4. Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ. 5. Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα. 6. Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία.
γ) Με ηλιακό θερμοσίφωνα. Με τη χρήση θερμοστατικής βαλβίδας ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα άτομα. Οι λειτουργίες που επιτυγχάνονται είναι οι εξής:
1. Λήψη κρύου νερού από το δίκτυο. 2. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ. 3. Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα. 4. Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ. 5. Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα. 6. Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία.
δ) Με ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες σε σειρά. Αν υπάρχει αυξημένη ανάγκη για ζεστό νερό (π.χ. κομμωτήρια) μπορούν να συνδεθούν δύο θερμοσίφωνες σε σειρά. Στην έξοδο του δευτέρου τοποθετείται η βαλβίδα. Οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:
1. Λήψη κρύου νερού από το δίκτυο. 2. Είσοδος κρύου νερού στο θερμοσίφωνα. 3. Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα. 4. Έξοδος ζεστού νερού από το θερμοσίφωνα. 5. Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα. 6. Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία.
ε) Με ηλιακό και ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Όταν η ανάγκη για ζεστό νερό είναι συνεχής μπορούμε να συνδέσουμε ηλιακό και ηλεκτρικό θερμοσίφωνα μέσω θερμομεικτικής βαλβίδας. Η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται με ζεστό νερό από τον ηλιακό, όταν αυτό θα εξαντληθεί η τροφοδοσία θα γίνεται από τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:
1. Λήψη κρύου νερού από το δίκτυο. 2. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ. 3. Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα. 4. Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ. 5. Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα. 6. Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία.
στ) Με ηλιακό και ηλεκτρομπόιλερ. Παρόμοια με την προηγούμενη εφαρμογή. Τη θέση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα μπορεί να την πάρει ένα θερμομπόιλερ. Οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:
1. Λήψη κρύου νερού από το δίκτυο. 2. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ. 3. Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα. 4. Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ. 5. Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα. 6. Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία.
ζ) Με μπόιλερ λεβητοστασίου. Σε μπόιλερ λεβητοστασίου η αναμεικτική βαλβίδα μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του νερού στην ανακυκλοφορία. Οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:
1. Λήψη κρύου νερού από το δίκτυο. 2. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ. 3. Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα. 4. Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ. 5. Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα. 6. Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία. 7. Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας.
η) Με επίτοιχη συσκευή αερίου. Οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:
1. Λήψη κρύου νερού από το δίκτυο. 2. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ. 3. Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα. 4. Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ. 5. Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα. 6. Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία.
θ) Με εναλλάκτη λέβητα. Οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:
 
 Τεχνικά Θέματα
Επεξεργασία νερού με αντίστροφη ώσμωση
Θερμοστάτες χώρου
Aερισμός αποχετευτικών συστημάτων
Εντοπισμός υγρασίας με τη βοήθεια θερμικής κάμερας
Η ρύθμιση των συστημάτων δαπεδοθέρμανσης
Το βακτήριο Λεγεωνέλλα στα δίκτυα ύδρευσης
Οικολογική απόφραξη και συντήρηση αποχέτευσης με βακτήρια και ένζυμα
Αντλίες Θερμότητας - Τεχνολογίες και εφαρμογές
Μέθοδος απολύμανσης νερού με υπεριώδη ακτινοβολία UV
Η χρήση των εγχυτήρων στις ψυκτικές εγκαταστάσεις
Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook