Εκτύπωση  Αποστολή
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ      
ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
Τεχνικά Θέματα
 Συνδικαλιστικά
 Ιστορικά
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Η ρύθμιση των συστημάτων δαπεδοθέρμανσης
 


Στη δαπεδοθέρμανση, το στοιχείο που αποδίδει τη θερμότητα στο χώρο είναι το δάπεδό του, το οποίο θερμαίνεται από σωλήνες που έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κατά το στάδιο της κατασκευής. Από τις σωλήνες διέρχεται νερό με θερμοκρασία 45 - 55οC, με στόχο η θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου να ανέλθει στους 25 - 29οC, θερμοκρασία που θεωρείται ότι είναι η κατάλληλη, χωρίς να δημιουργεί ενόχληση στους ενοίκους.
Άρθρο των κ. Αναστασίου & Παναγιώτη Φαντάκη*
Όταν μιλάμε για ρυθμιστικό σύστημα της δαπεδοθέρμανσης, αναφερόμαστε σε δύο παράγοντες:
1. Στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου. 2. Στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στις σωλήνες θέρμανσης.
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση στις δαπεδοθερμάνσεις που λειτουργούν σε περιοχές με συχνές ή και απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλη θερμική αδράνεια, που σημαίνει ότι αργούν να φθάσουν σε θερμοκρασία λειτουργίας (να ζεσταθούν), όπως αργούν και να κρυώσουν.
Το γεγονός αυτό παρεμποδίζει το σύστημα να ακολουθήσει τις διακυμάνσεις της εσωτερικής θερμοκρασίας (που μπορεί να οφείλονται σε αλλαγή της εξωτερικής θερμοκρασίας, σε συναλλαγή θερμότητας από άνοιγμα κάποιου παραθύρου ή εξωτερικής πόρτας, σε αύξηση των ατόμων στο χώρο ή σε ξαφνική ηλιοφάνεια) και να τη διατηρήσει σταθερή.
Την κατάσταση σώζει η πολύ καλή θερμομόνωση των χώρων με δαπεδοθέρμανση, διότι η εγκατεστημένη ισχύς που μπορούμε να έχουμε με τα συστήματα αυτά είναι σχετικά μικρή, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας της θερμαινόμενης επιφάνειας (θερμοκρασία δαπέδου 29οC).
Βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια στις δαπεδοθερμάνσεις η θερμική αδράνεια έχει μειωθεί, χάρη στα καινούρια υλικά και στις μεθόδους εφαρμογής τους. Έτσι καθίσταται, με κάποιους συμβιβασμούς, δυνατός ο έλεγχος της εσωτερικής θερμοκρασίας με δύο κυρίως τρόπους:
α) Με θερμοστατικό διακόπτη. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται όταν ο χώρος θερμαίνεται από ένα βρόχο. Ένας διακόπτης με θερμοστατική κεφαλή παρεμβάλλεται στο κύκλωμα του σωλήνα θέρμανσης και ελέγχει την παροχή του νερού, ενώ η θερμοστατική κεφαλή τοποθετείται στον τοίχο σε όσο το δυνατόν καίριο (κεντρικό) σημείο, για καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας.
β) Με θερμοστάτη χώρου. Όταν ο χώρος θερμαίνεται με περισσότερους από έναν βρόχους, ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται με θερμοστάτη χώρου. Αυτός συνδέεται με ηλεκτρικά ελεγχόμενες βαλβίδες (θερμοηλεκτρικούς διακόπτες), οι οποίες τοποθετούνται στο συλλέκτη επιστροφής των βρόχων.
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στους σωλήνες θέρμανσης
Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του νερού που εισέρχεται στους βρόχους είναι 55οC (έναντι 90οC των κλασικών συστημάτων με σώματα).
Η θερμοκρασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί:
α) Με ρύθμιση των θερμοστατών του λέβητα. Οι θερμοστάτες του λέβητα που ελέγχουν τον καυστήρα ρυθμίζονται στους 55οC, και έτσι η θερμοκρασία του νερού που αναχωρεί από το λέβητα δεν υπερβαίνει την τιμή αυτή. Αυτό προϋποθέτει ότι ο λέβητας, θα είναι χαμηλών θερμοκρασιών και δεν θα παρουσιάζονται οι ανεπιθύμητες συμπυκνώσεις των υδρατμών των καυσαερίων. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού· δεν είναι όμως η πιο ενδεδειγμένη λύση όταν παράλληλα υπάρχουν και χώροι που θερμαίνονται με σώματα, διότι αναγκαζόμαστε να τοποθετήσουμε σώματα μεγάλου μεγέθους, λόγω της μικρής μέσης θερμοκρασίας που θα έχουν, πράγμα που σημαίνει περιορισμό του χώρου και αυξημένη δαπάνη αγοράς σωμάτων. Σε περίπτωση μάλιστα που υπάρχει και boiler θερμού νερού χρήσης, η θερμοκρασία του νερού χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 55οC.
β) Με τρίοδη η τετράοδη βαλβίδα ανάμειξης. Όταν ο λέβητας δεν είναι χαμηλών θερμοκρασιών, πρέπει να προβλέψουμε διάταξη που θα επιτρέπει στο λέβητα να λειτουργεί στις προβλεπόμενες θερμοκρασίες. Μια τέτοια διάταξη είναι αυτή του σχήματος 1.
Στην παραπάνω εγκατάσταση, η τετράοδη βάνα 2 (που ελέγχεται μέσω σεβρομοτέρ) φροντίζει ώστε το νερό που προσάγεται από το λέβητα, καθώς και αυτό που επιστρέφει στο λέβητα, να έχει θερμοκρασία τέτοια ώστε να μην υπάρχουν υγροποιήσεις μέσα στο λέβητα, και έτσι να αποφεύγεται η διάβρωση.
Η τρίοδη βάνα 3 έχει αποστολή να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού της δαπεδοθέρμανσης από τους 30οC έως τους 55οC, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία που αντιλαμβάνεται το εξωτερικό αισθητήριο 4. Παράλληλα, το control 2, μέσω του αισθητηρίου 5, δεν επιτρέπει την άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από 55οC.
Όταν παράλληλα με τη δαπεδοθέρμανση λειτουργούν και θερμαντικά σώματα, θα πρέπει αυτά να τροφοδοτηθούν με νερό θερμοκρασίας 90οC. Αν τροφοδοτήσουμε τα θερμαντικά σώματα με νερό θερμοκρασίας 55οC, θα οδηγηθούμε σε σημαντική αύξηση του μεγέθους τους.
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μας δώσει λύση η διάταξη του σχήματος 2, στην οποία το θερμαντικό σώμα τροφοδοτείται με νερό θερμοκρασίας 90οC.
Η τρίοδη βάνα 2 ρυθμίζεται με το χέρι, ώστε όταν το νερό του λέβητα είναι 90οC, να πηγαίνει στους σωλήνες νερό με τη θερμοκρασία που προβλέπει η μελέτη, δηλαδή 30 - 55οC. Ο θερμοστατικός διακόπτης 5, μέσω της θερμοστατικής κεφαλής του, μειώνει –όταν χρειάζεται– την παροχή του νερού προς την τρίοδη βάνα, ώστε το νερό στις ενδοδαπέδιες σωληνώσεις, να μην υπερβεί τη θερμοκρασία των 55οC.
Στο εμπόριο κυκλοφορούν έτοιμες διατάξεις (κιτ) για σύνδεση με τους συλλέκτες και έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού.
* O κ. Αναστάσιος Φαντάκης είναι απόφοιτος ηλεκτρολόγος μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ ενώ ο κ. Παναγιώτης Φαντάκης είναι μηχανολόγος μηχανικός, διευθυντής του 3ου Ε.Κ. Γ΄ Αθήνας. Το άρθρο βασίστηκε στο βιβλίο των συντακτών «Αυτοματισμοί κεντρικών θερμάνσεων: Συστήματα ελέγχου & ρύθμισης», το οποίο συμπληρώθηκε και επανεκδόθηκε πρόσφατα.
 
 Τεχνικά Θέματα
Επεξεργασία νερού με αντίστροφη ώσμωση
Θερμοστάτες χώρου
Aερισμός αποχετευτικών συστημάτων
Εντοπισμός υγρασίας με τη βοήθεια θερμικής κάμερας
Το βακτήριο Λεγεωνέλλα στα δίκτυα ύδρευσης
Οικολογική απόφραξη και συντήρηση αποχέτευσης με βακτήρια και ένζυμα
Αντλίες Θερμότητας - Τεχνολογίες και εφαρμογές
Μέθοδος απολύμανσης νερού με υπεριώδη ακτινοβολία UV
Η χρήση των εγχυτήρων στις ψυκτικές εγκαταστάσεις
Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook