Εκτύπωση  Αποστολή
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ      
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
 Τεχνικά Θέματα
 Συνδικαλιστικά
 Ιστορικά
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Αλλαγές στην κοστολόγηση των υδάτινων πόρων με υπουργική απόφαση.
 Νέο τρόπο χρεώσεων φέρνει κοινοτική νομοθεσία η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με αυτή, στην τιμή του νερού πρέπει να συνυπολογίζεται το περιβαλλοντικό κόστος, το κόστος πόρου και το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των σχετικών υποδομών, έτσι ώστε τα έσοδα των φορέων διαχείρισης δικτύων ύδρευσης να καλύπτουν όχι μόνο τα έξοδα, αλλά και το συνολικό κόστος του νερού.


Το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου θα προσδιορίζονται κάθε φθινόπωρο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με τις χρεώσεις να είναι κλιμακωτές και να ξεκινούν από σχεδόν μηδενική βάση, με ειδική πρόβλεψη για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Το περιβαλλοντικό τέλος θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα καταβάλλεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, για την αποκλειστική χρηματοδότηση συμπληρωματικών μέτρων του εκάστοτε Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Στον τομέα της άρδευσης είναι υποχρεωτική πλέον για τα νέα δίκτυα η τοποθέτηση υδρομετρητών. Τα παλαιότερα δίκτυα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν υδρομετρητές σε διάστημα τριετίας, ενώ όπου υπάρχει σχετικό πρόβλημα δίνεται χρονικό περιθώριο επταετίας.

Στα τιμολόγια των παρόχων, σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, θα αναγράφεται υποχρεωτικά το «περιβαλλοντικό τέλος» που θα εισπράττεται από τους τελικούς χρήστες, ενώ η γνωστοποίηση των εσόδων του εισπραχθέντος ποσού από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος θα γίνεται από το 2019 και μετά στις 30/6 κάθε έτους, στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για να επιτευχθούν ωστόσο τα παραπάνω, απαιτούνται επενδύσεις από πλευράς δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης, ώστε αυτές να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.

Με βάση τη νομοθεσία, οι χρήσεις των υπηρεσιών ύδατος διακρίνονται πλέον σε «ύδρευση», «αγροτική χρήση», «βιομηχανική χρήση» και «χρήση για αναψυχή», ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην άρδευση, την αποχέτευση και την επεξεργασία λυμάτων.

Ως «πάροχοι υπηρεσιών ύδατος» ορίζονται οι δημόσιοι και δημοτικοί φορείς, οι Δημόσιοι Οργανισμοί, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα ΝΠΙΔ και λοιποί φορείς, όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΑΘ, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), καθώς και οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ύδατος είτε προς άλλους φορείς είτε προς τελικούς χρήστες.

Στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Αττικής επισημαίνονται τα εξής:

«Τα υφιστάμενα λογιστικά συστήματα, πλην της ΕΥΔΑΠ, δεν επιτρέπουν το διαχωρισμό των εσόδων νερού ανά χρήση (οικιακή, βιομηχανική κλπ.). Ως εκ τούτου, απαιτείται σχετική αναμόρφωση στο λογιστικό σύστημα των παρόχων. Για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου, τα οποία θα βαρύνουν το συνολικό κόστος του νερού ανά υδατικό σύστημα ή ομάδα υδατικών συστημάτων, πιθανώς να απαιτείται επιπλέον αναμόρφωση του λογιστικού συστήματος, είτε σύνδεσή του με κάποιο άλλο εξωλογιστικό σύστημα υπολογισμού (κυρίως όσον αφορά τους Δήμους)».
 
 Επικαιρότητα
WATT+VOLT: «έξυπνη» υπηρεσία καταγραφής και διαχείρισης ενέργειας smart energy
Αποτελεσματικά μοντέλα διαχείρισης απορριμμάτων στην 4η διεθνή “Verde.tec”
Σύνδεσμος Εγκαταστατών Αδειούχων Υδραυλικών νομού Λασιθίου: Με επιτυχία διεξήχθη η ετήσια γενική συνέλευση στην Ιεράπετρα
EMCE 2019 Ενδιαφέροντα συμπεράσματα από το παγκόσμιο συνέδριο για την αειφόρο ανάπτυξη στο Τόκυο
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ και MITSUBISHI ELECTRIC
One-stop-shop στον κλιματισμό υψηλών προδιαγραφών
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 45% αιολικών πάρκων της Volterra
«Έξυπνο» ραντεβού στην Αθήνα για υγρά απόβλητα
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
ΕΥΑΘ: Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιάννης Κρεστενίτης
Grundfos: Καμπάνια για το περιβάλλον
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook