Αντλίες Θερμότητας Η σύγχρονη συμφέρουσα πρόταση
Το πλεονέκτημά των αντλιών θερμότητας έγκειται στο ότι επειδή αντλούν σχεδόν το 70-80% της ενέργειας που απαιτείται από το περιβάλλον, χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια μόνο για το υπόλοιπο 20-30%.

Του Γεωργίου Χαρ. Ανδριανού *

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα τα οποία εκμεταλλεύονται τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος ώστε να “αντλούν” θερμότητα από μία πηγή (αέρα, νερό, έδαφος) και να την μεταφέρουν στον αποδέκτη ως θέρμανση ή ψύξη. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η ίδια που εφαρμόζεται στα ψυγεία και στα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά. Χρησιμοποιούνται για την θέρμανση και τον κλιματισμό κτιρίων σε συνδυασμό με τα θερμαντικά σώματα, την ενδοδαπέδια και τα Fan Coils. Παράλληλα μπορούν να παράγουν και ζεστό νερό χρήσης. Για τη λειτουργία τους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.

Πλεονεκτήματα

Το πλεονέκτημά τους έγκειται στο ότι επειδή αντλούν σχεδόν το 70-80% της ενέργειας που απαιτείται από το περιβάλλον, χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια μόνο για το υπόλοιπο 20-30%. Έτσι δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση. Κι αυτό γιατί, η αντλία θερμότητας δεν καταναλώνει ενέργεια για να παράγει το σύνολο της θερμότητας που χρειαζόμαστε, αλλά απορροφά ενέργεια από το περιβάλλον και με την χρήση μικρού ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας μας αποδίδει τελικά την απαιτούμενη ισχύ. Το ποσοστό απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται κυρίως από το συντελεστή αποδόσεως της αντλίας θερμότητας γνωστός ως COP (Coefficient Of Performance). Στις περισσότερες περιπτώσεις ο COP κυμαίνεται από 3.5 έως 4. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ξεπερνάει και το 4 ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αντλίας θερμότητας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι για κάθε 1kW ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε , παράγουμε τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.

Εγκατάσταση

Οι αντλίες θερμότητας είναι πολύ ευέλικτα μηχανήματα όσον αφορά την εγκατάσταση, καθώς λειτουργούν τόσο με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις, Fan Coils) όσο και με τα συμβατικά θερμαντικά σώματα. Η τοποθέτηση τους συνήθως είναι απλή, χωρίς ιδιαίτερα χρονοβόρες και επίπονες για το κτίριο εργασίες και μας απαλλάσσουν από καπναγωγούς καυσαερίων, δεξαμενές καυσίμων και χώρους λεβητοστασίου. Η αντλία θερμότητας ενσωματώνει όλα τα εξαρτήματα και τις διατάξεις που απαιτούνται για την λειτουργία της σε ένα ολοκληρωμένο μηχάνημα το οποίο όπως αναφέρθηκε παραπάνω μοιάζει με μία εξωτερική μονάδα ενός κλιματιστικού. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει την δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο εξωτερικά του κτιρίου αλλά και εσωτερικά αυτού με την κατάλληλη επιλογή μηχανήματος. Γενικά η αντλία θερμότητας μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε κτίριο και να λειτουργήσει ως ένα νέο σύστημα εξ αρχής ή να αντικαταστήσει παλαιό σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού με τις κατάλληλες μετατροπές.

Κόστος

Όπως για κάθε σύστημα έτσι και για την αντλία θερμότητας το κόστος εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος των ενεργειακών αναγκών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ξεκινάει περίπου από τα 4.000-5.000€ και προσαρμόζεται ανάλογα στην κάθε περίπτωση. Συγκρίνοντας την αντλία θερμότητας με λέβητα πετρελαίου, αερίου ή και βιομάζας και λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές καυσίμων την στιγμή που μιλάμε, η οικονομία στο κόστος λειτουργίας μπορεί να φθάσει το 75% και μάλιστα αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο εάν το συγκρίνουμε ως σύστημα κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση) σε σχέση με λέβητα για θέρμανση και απλά κλιματιστικά για ψύξη. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το είδος, την χρήση, την ισχύ, τις ώρες λειτουργίας και άλλους τεχνικούς παράγοντες για να είμαστε περισσότερο ακριβής ως προς την σύγκριση των διάφορων συστημάτων, όμως η θεωρεία και η έως τώρα εμπειρία στην πράξη μας δείχνει ότι η αντλία θερμότητας έχει το μικρότερο κόστος λειτουργίας από κάθε άλλο σύστημα.

Συνοπτικά

Συνοψίζοντας τα δεδομένα για τις αντλίες θερμότητας καταλήγουμε στα εξής: - Μικρή κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ λόγω μεγάλου COP - Θέρμανση – ψύξη και ζεστά νερά χρήσης με ένα μόνο μηχάνημα - Άνετη εγκατάσταση χωρίς καμινάδες, λεβητοστάσια και δεξαμενές - Συνδυασμός με ηλιοθερμία και γεωθερμία για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας - Εντάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενική ρύπανση - Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου άρα και μεγαλύτερη η εμπορική του αξία. - Φιλικά μηχανήματα προς τον χρήστη με εύκολη παρέμβαση και επιθεώρηση - Πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης - Σύντομη απόσβεση της επένδυσης παρά το σχετικά υψηλό αρχικό κόστος προμήθειας

Συμπεράσματα

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπό τις σωστές προϋποθέσεις και με την βέλτιστη επιλογή συστήματος, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν άριστη οικονομική και περιβαλλοντική λύση για τον τελικό καταναλωτή. Η ανταγωνιστική τιμή του ρεύματος σε σχέση με την συνεχώς αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου εξασφαλίζει μείωση στα έξοδα θέρμανσης έως και 75%. Λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μια σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση στον κτιριακό τομέα.

Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν καταρχήν σε επαφή με μηχανικούς και ειδικευμένες εταιρείες του χώρου ώστε να ενημερωθούν πλήρως και αναλυτικά για όλα τα δεδομένα και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι αντλίες θερμότητας. Μέσα από αναλυτική μελέτη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο βελτίωση των συνθηκών θέρμανσης και κλιματισμού αλλά και μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης με συστήματα φιλικότερα στο περιβάλλον και στην τσέπη μας