Εξοικονόμηση στη θέρμανση μέσω αντλιών θερμότητας

Μετατροπή εγκατάστασης θέρμανσης, με τοποθέτηση λέβητα πετρελαίου για θέρμανση και δροσισμό και με χρήση αντλιών θερμότητας, δοχείου αδράνειας και ηλιακών συλλεκτών

Των Κώστα Ζ. Οικονόμου* και Αλεξάνδρου Σ. Χονδρογιάννη**

Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η αντικατάσταση του λέβητα - καυστήρα πετρελαίου σε κατοικία με τρία επίπεδα θέρμανσης δαπέδου, από λέβητα θερμικής ισχύος 180KW, θερμοδοχείο 260 lt, αντλίες θερμότητας (Α/Θ), δοχείο αδρανείας και ηλιακούς συλλέκτες.

Παράλληλα θα εξετάσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει σε διάφορες εφαρμογές, έτσι ώστε να επιλέξουμε το καταλληλότερο για την περίπτωση του πελάτη μας σύστημα θέρμανσης και δροσισμού.

Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας (πρόταση με ένα δοχείο αδρανείας)
Προβλέπεται να τοποθετηθούν αντλίες θερμότητας [ονομαστικής ισχύος 110KW για θέρμανση δαπέδου, με ένα δοχείο αδρανείας και έναν εναλλάκτη θερμότητας (για χρήση ηλιακών συλλεκτών)] και ηλιακοί συλλέκτες.
Σε κάθε αντλία θερμότητας θα τοποθετηθούν βαλβίδες διαφορετικής πίεσης (βάνες εξισορρόπησης κυκλωμάτων) ροόμετρα και μανόμετρα για τον πλήρη έλεγχο ορθής λειτουργίας των αντλιών θερμότητας.

To υπόλοιπο μέρος στο τεύχος του Φεβρουαρίου