Απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας για τον τομέα των ψυκτικών μέσων

Η κατάσταση στον κλάδο των ψυκτικών έχει μπει σε νέα τροχιά, μετά και από τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα υλικά και τις εγκαταστάσεις. Είναι καλό λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι νέες νόρμες πάνω στις οποίες «πατάει» η ελληνική αγορά.

Του Δημήτρη Κοντούσια*

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Σύμφωνα με τις Οδηγίες, για τις αντλίες θερμότητας και για κάθε άλλο σύστημα κλιματισμού απαιτείται πιστοποιητικό εγκατάστασης, ενώ για την αγορά οποιουδήποτε κλιματιστικού ή/και άλλου συστήματος ψύξης / κλιματισμού, το οποίο υπόκειται στις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 517/2014/ΕΚ, θα πρέπει να παρουσιάζεται στον πωλητή συμφωνητικό εγκατάστασής του από πιστοποιημένο χειριστή φθοριούχων αερίων (ή εταιρεία).

Ειδικότερα, στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 517/2014/ΕΚ που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 αναφέρεται το εξής:

«Ο μη ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, θα πωλείται στον τελικό χρήστη μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο χειριστή φθοριούχων αερίων (ή εταιρεία)».

Ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να γνωρίζει ότι στον «μη ερμητικά σφραγισμένο εξοπλισμό» (ο οποίος υπόκειται στις πρόνοιες του Κανονισμού) υπάγονται τα συστήματα κλιματισμού διαιρεμένου τύπου (split units, air conditions, κεντρικές κλιματιστικές και ψυκτικές μονάδες VRF - VRV), τα οποία πρέπει να εγκαταστήσει πιστοποιημένος χειριστής φθοριούχων αερίων.

Αυτό είναι μια νέα εξέλιξη που δεν είναι ευρέως γνωστή αλλά είναι χρήσιμο να την αναφέρουμε, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη αλλά και η παράλειψη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, παράλειψη η οποία πολλές φορές μπορεί να έχει και βαρύτερες συνέπειες.