Σεμινάριο σε συνεργασία με την Grundfos Ελλάς ΑΕΒΕ

Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Υδραυλικών Ν. Ηρακλείου, διεξήχθη εκδήλωση της Grundfos Ελλάς ΑΕΒΕ στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα: «Τεχνολογίες συστημάτων άντλησης της Grundfos: Θέρμανση - Ψύξη - Υγρά Απόβλητα».

Η εταιρεία Groundfos Ελλάς ΑΕΒΕ είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει νέα προϊόντα και νέες τεχνολογίες της στους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν σχετικούς προβληματισμούς και να λύσουν απορίες σχετικά με τα προϊόντα της Grundfos Ελλάς ΑΕΒΕ.