ΣΒΒΕ: Επιστολή διαμαρτυρίας για τις αλλαγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων

Με επιστολή του στον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας καθ. Κώστα Φωτάκη, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) εκφράζει τις έντονες διαμαρτυρίες επιχειρήσεων-μελών του σχετικά με την αλλαγή του προτεινόμενου τρόπου κατανομής των επιπλέον 86,5 εκ. ευρώ χρηματοδότησης της δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», ενώ παράλληλα ζητά τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), έχει γίνει αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών επιχειρήσεων-μελών του, μετά την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ στις 18-12-2017 ότι το επιπλέον ποσό των 86,5 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της Παρέμβασης ΙΙ του Α΄ Κύκλου της δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με έδρα το νομό Αττικής.

Η απόφαση αυτή, κατά τον ΣΒΒΕ, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα αξιόλογων ερευνητικών προτάσεων από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες, ενώ έχουν αξιολογηθεί θετικά, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων σε περιφερειακό επίπεδο.

Επειδή ακριβώς η περιφερειακή κατανομή των κονδυλίων είναι δεσμευτική, ο ΣΒΒΕ ζητά το ανωτέρω ποσό να κατανεμηθεί αναλογικά στις Περιφέρειες της χώρας, ούτως ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα προτάσεις επιχειρήσεων που έλαβαν υψηλή βαθμολογία και έχουν έδρα την ελληνική περιφέρεια και την παραμεθόρια περιοχή.