«Εξοικονομώ κατΆ οίκον»: Η υπουργική απόφαση, οι προθεσμίες και τα κριτήρια

Με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται τα κριτήρια αντικατάστασης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου από σύστημα φυσικού αερίου, σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, της Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αφορά δικαιούχους του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής με τιμή ζώνης έως 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ποσοστό διείσδυσης μικρότερο από 15% στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ οι αιτήσεις ένταξης θα υποβάλλονται έως την 31η Μαΐου του 2018.

Η επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ θα καλύψει εξολοκλήρου τις δαπάνες των έργων για την προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών, εξαρτημάτων και αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς επίσης τις εργασίες και τα υλικά υδραυλικής σύνδεσης, τη μελέτη, την επίβλεψη και την επιθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

Το ύψος αυτής της δαπάνης κυμαίνεται από 4.500 έως 8.000 ευρώ για αυτόνομες οικίες και μονοκατοικίες, ενώ φτάνει έως και τις 22.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.

Επιπλέον, η ΕΔΑ Αττικής θα επιδοτήσει ένα μέρος του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ποσά που κυμαίνονται από 360 έως 1.100 ευρώ για αυτόνομες οικίες και μονοκατοικίες και φτάνουν έως τις 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται στα 4,7 εκατ. ευρώ.