Ψήφισμα της 29ης τακτικής γενικής συνέλευσης της ΟΒΥΕ

Με αιχμή του δόρατος τη διεκδίκηση θεσμικών θεμελιωδών δικαιωμάτων η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος εξέδωσε ψήφισμα θέτοντας και τους διεκδικητικούς στόχους της για το 2018.Αναλυτικότερα, στο ψήφισμα αναφέρει τα εξής:

"Η Γενική Συνέλευση της ΟΒΥΕ, εκτιμώντας ότι στο υφιστάμενο πλαίσιο διαμόρφωσης όρων μιας εύθραυστης ανάκαμψης για την οικονομία, σε μια φάση κατά την οποία το μερίδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπιέζεται από πολιτικές υπερφορολόγησης και υπερχρέωσης και έχοντας διαγνώσει ότι οι σχεδιαζόμενες πολιτικές δεν θέτουν ως προτεραιότητα τη βελτίωση της θέσης των μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, των επαγγελματιών, δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διεκδίκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων της μικρής επιχείρησης που σχετίζονται με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το υψηλό γραφειοκρατικό κόστος, τη φορολογική δικαιοσύνη, την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους.

Καθώς είναι καθολικά αποδεκτό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα συμβάλλουν καθοριστικά στην απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την προστιθέμενη αξία, η ΟΒΥΕ διακηρύσσει σήμερα με τον πιο έντονο τρόπο ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα στοχεύουν:

Στη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.

Στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για τους επαγγελματίες και τους εγγυητές.

Στη δημιουργία ευνοϊκότερου πλαισίου για την αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων και χρεών των ΜμΕ.

Στην άμεση θεσμοθέτηση μιας πάγιας ρύθμισης 120 δόσεων γα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία.

Στο πάγωμα και μετατροπή των οφειλών ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ σε ασφαλιστικό χρόνο.

Στη φορολόγηση των μικρών επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων με την κλίμακα των μισθωτών.

Στην καθιέρωση ειδικών εργαλείων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών αναγκών της μικρής επιχειρηματικότητας.

Στη διατήρηση και επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της χώρας, δεδομένης της ανάγκης ενίσχυσης της τουριστικής ανταγωνιστικότητας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων.

Στη βελτίωση της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου".