Συνάντηση του προέδρου της ΟΒΥΕ κ. Βαργιάμη με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλάκη

Με στόχο τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των αδειούχων υδραυλικών όλης της χώρας, αλλά και την κατοχύρωση των καταναλωτών, την Πέμπτη 24 Μαΐου, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, κ. Δημήτρης Βαργιάμης, συναντήθηκε με το γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, στο γραφείο του γενικού Γραμματέα στην έδρα του Υπουργείου.

Είχε προηγηθεί γραπτό αίτημα του προεδρείου της ΟΒΥΕ για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και του διάλογου που αναπτύχθηκε με το γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ κ. Δημήτρης Βαργιάμης, έθεσε και ανέλυσε τα ιδιαίτερα προβλήματα του κλάδου σε σχέση με την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας από τις κατά τόπους ΔΕΥΑ όλης της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εφαρμογή της νομοθεσίας, και το αίτημα της Ομοσπονδίας: να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο που κατατίθεται στις ΔΕΥΑ και η Υπεύθυνη Δήλωση καλής Εκτέλεσης _ ΥΔΚΕ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος, επεσήμανε ότι η έκδοση και η υπογραφή της ΥΔΚΕ, αποτελεί υποχρέωση του αδειούχου υδραυλικού.

Επίσης, υπογράμμισε ότι οι κατά τόπους ΔΕΥΑ, πρέπει να μεριμνούν ώστε η ΥΔΚΕ, να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατατίθενται προκειμένου μια εγκατάσταση να συνδεθεί με τα δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ στο γενικό Γραμματέα «η ΥΔΚΕ προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και η έκδοσή της αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο για την ασφάλεια των καταναλωτών, αφού ο αδειούχος υδραυλικός υπογράφει για τις εργασίες που εκτέλεσε και για τη χρησιμοποίηση υλικών με προδιαγραφές», ενώ, συμπλήρωσε ότι ομοίως πρέπει να εφαρμόζεται και για τις εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων οι οποίες αποτελούν εργασιακέ πεδίο των αδειούχων υδραυλικών».

Από την πλευρά του, ο γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Κωνσταντίνος Πουλάκης, άκουσε τα αιτήματα της Ομοσπονδίας τα οποία του δόθηκαν και εγγράφως, και ανέφερε ότι θα τα μελετήσει και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα απαντήσει συγκεκριμένα.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι τον πρόεδρο της ΟΒΥΕ συνόδευαν ο πρόεδρος του συνδέσμου Υδραυλικών Χανιών, κ. Ζαχαρίας Σταματάκης, και ο γραμματέας κ. Εμμανουήλ Κατσουλάκης, υποστηρίζοντας την προσπάθεια της Ομοσπονδίας.