Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Δημιουργία ψηφιακού ΓΕΜΗ

Η «επόμενη μέρα» της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να την ενισχύσουν συζητήθηκαν εκτενώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης κ. Νίκου Παππά.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου ανέλυσε στον κ. Παππά τα προβλήματα που ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα εξαιτίας της γραφειοκρατίας και τόνισε την ανάγκη επέκτασης του ψηφιακού μετασχηματισμού, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος διευθέτησης διαφόρων πράξεων που σήμερα αποτελούν τροχοπέδη για το επιχειρείν, ενώ ταλαιπωρούνται άσκοπα επιχειρηματίες, επαγγελματίες και πολίτες.

Παράλληλα τόνισε τα προβλήματα που ανακύπτουν για τους μικρομεσαίους εξαιτίας της υπερφορολόγησης, των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών και της φοροδιαφυγής, και κατέθεσε την πρόταση του ΕΕΑ για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, προκειμένου να ενισχυθεί η καταναλωτική δυνατότητα των πολιτών.

Επίσης, μεταξύ άλλων, ζήτησε τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού μέσω μείωσης των πολλών δικαιολογητικών που απαιτούνται, ώστε να ωφεληθούν περισσότερες επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής με τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής κ. Στέλιο Ράλλη παρουσίασαν στα μέλη του ΔΣ του ΕΕΑ τις δράσεις του Υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία του ψηφιακού ΓΕΜΗ, με σκοπό την ψηφιακή κατάθεση των ισολογισμών των ανωνύμων εταιρειών με ψηφιακή υπογραφή και η δωρεάν παροχή 130.000 απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις μέσα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Άλλη μια δράση είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση, που έχει στόχο τη δημιουργία του εθνικού προτύπου ηλεκτρονικού τιμολογίου, κάτι που θα διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ φορέων του Δημοσίου και των προμηθευτών τους, ενώ με την επέκταση της εφαρμογής στον ιδιωτικό τομέα θα δοθεί ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.