ΕΠΑΛ: Απόφαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. αποδίδονται με απόφαση του υφυπουργού Παιδείας κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αριθμός Φ23/35437/Δ4-ΦΕΚ Τεύχος Β 771/05.03.2018).

Συγκεκριμένα, στην παρ. 18 του άρθρου 1 της απόφασης αναφέρονται τα εξής:

«Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) των ειδικοτήτων «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» και «Τεχνιτών Αερίου Καυσίμου (Φυσικού Αερίου)», αθροιστικά, τα οποία απονεμήθηκαν με το π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) και το π.δ. 114 (Α΄ 199).