ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ

Ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του δήμου Τρίπολης, προχωράει στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες Αρτεμισίου, Κάψα, Λουκά και Σιμιάδων της δημοτικής ενότητας Μαντινείας, Νεοχωρίου και Ζευγολατιού της δημοτικής ενότητας Κορυθίου, και Αγίου Βασιλείου και Πελάγους της δημοτικής ενότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης.

Οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2.357.723, 58 ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

Ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου υδροδοτεί πέντε δημοτικές ενότητες του Δήμου Τρίπολης (Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας, Τεγέας και Τρίπολης), καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας (συνολικά 42 κοινότητες), με συνολικό δίκτυο μήκους 143 χλμ.

Ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει το τμήμα του αγωγού από τις πηγές Μεθυδρίου μέχρι το αντλιοστάσιο Σκοπής, το δεύτερο περιλαμβάνει το τμήμα του αγωγού από το αντλιοστάσιο Σκοπής μέχρι τις δεξαμενές της Τρίπολης, ενώ το τρίτο περιλαμβάνει το τμήμα του αγωγού από το αντλιοστάσιο Σκοπής μέχρι τις δεξαμενές Στενού.