ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Έργα ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων προϋπολογισμού 5.666.407,5 ευρώ

Συνολικά πέντε προτάσεις καταθέτει στο Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του προγράμματος «Φιλόδημος 1» για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα.

Το κόστος των προτάσεων ανέρχεται στα 5.666.407,5 ευρώ και περιλαμβάνει: έργα διαχείρισης λυμάτων Αγκουσελιανών και Παλαιολουτρών (μονάδα βιολογικού καθαρισμού και δίκτυα προϋπολογισμού 916.485,16 ευρώ), έργα διαχείρισης λυμάτων Μελάμπων (μονάδα βιολογικού και δίκτυα προϋπολογισμού 665.000,23 ευρώ) και έργα διαχείρισης λυμάτων Καλής Συκιάς (μονάδα βιολογικού και δίκτυα προϋπολογισμού 426.000,5 ευρώ.

Επίσης, όσον αφορά την ύδρευση υποβάλλονται τα έργα προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συστήματος ελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Αγίου Βασιλείου (προϋπολογισμού: 3.339.495,7 ευρώ), καθώς και η αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Ασωμάτου (προϋπολογισμού 372.000,91 ευρώ).