ΟΒΥΕ: Νέο Μητρώο Υλικών τον Οκτώβριο
Μετά από οκτώ χρόνια από την τελευταία έκδοση, το προεδρείο της ΟΒΥΕ αποφάσισε να εκδώσει νέο Μητρώο Υλικών, μέσα στον Οκτώβριο.
Το έργο της σύστασης του νέου μητρώου έχει αναλάβει ο εξωτερικός συνεργάτης της ΟΒΥΕ, μηχανολόγος- μηχανικός και εκπαιδευτικός κ. Νίκος Σεκεριάδης.
Στη νέα έκδοση θα επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που είχαν προσκομίσει οι εταιρείες το 2010 για τα υλικά που διαθέτουν στην αγορά, ενώ αφού ελεγχθούν οι προδιαγραφές τους, θα προστεθούν και νέα υλικά.
Έτσι θα μπορούν οι υδραυλικοί να έχουν έγκυρη και άμεση ενημέρωση για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούν σε διάφορα έργα.
Το "Μητρώο υλικών με προδιαγραφές" που θα εκδοθεί από την Ο.Β.Υ.Ε. θα είναι χωρισμένο στα κεφάλαια σωλήνες και εξαρτήματα, μηχανήματα κεντρικής θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, είδη υγιεινής, αποφρακτικά και ρυθμιστικά όργανα.