Δήμος Σκύρου : Αποκτά μονάδα αφαλάτωσης μέσω ΕΣΠΑ

Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα θα αποκτήσει ο Δήμος Σκύρου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 861.800,00 ευρώ και, σύμφωνα απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020».


Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν σε κοντέινερ στη θέση «Παλιαμπελάς» Σκύρου –και σε γειτονική έκταση με το κεντρικό αντλιοστάσιο– δύο φορητές υπομονάδες οι οποίες θα πραγματοποιούν αφαλάτωση υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης.

Για τη λειτουργία της μονάδας θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, καθώς και υδροστρόβιλος για την αξιοποίηση της πίεσης του νερού εισόδου.

Κάθε υπομονάδα αφαλάτωσης θα μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα σε περιόδους μειωμένης ζήτησης νερού.

Μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται και η δημοπράτησή του, ενώ στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020.