ΕΛΣΤΑΤ: Στοιχεία του 2018 για τους αγωγούς του ΔΕΣΦΑ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 2018 για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με αυτά, το συνολικό μήκος των αγωγών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) ανήλθε σε 1.466 χιλιόμετρα. Τα 512 από αυτά αφορούν τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και τα 954 χιλιόμετρα τους αγωγούς τροφοδοσίας των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Το μήκος του δικτύου παρουσίασε μικρή αύξηση 0,1% σε σχέση με το 2017, ενώ οι δαπάνες συντήρησης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου ανήλθαν σε 2.328.000 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% σε σχέση με το 2017. Οι επενδύσεις σε νέες υποδομές ανήλθαν το 2018σε 44.976.000 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 87,5% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επενδύσεις του 2017, οι οποίες ήταν 23.988.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις συνολικές εισαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), κατά το έτος 2018 παρατηρήθηκε μείωση 1,9% σε σχέση με το 2017, ενώ μείωση κατά 1,9% παρουσίασαν και οι συνολικές εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου από τα σημεία εξόδου του ΕΣΜΦΑ.

Όσον αφορά το μεταφορικό έργο, αυτό ανήλθε κατά το 2018 σε 1.188,5 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (Mtkm), παρουσιάζοντας αύξηση 66,7% σε σχέση με το 2017, που ήταν 713 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (Mtkm).

Τέλος, στα σημεία εισόδου παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού εισαγωγών φυσικού αερίου από 46,2% το 2017 σε 45,1% το 2018, ενώ μικρή μείωση σημειώθηκε και στο ποσοστό παραδόσεων φυσικού αερίου στα σημεία εξόδου, από 19,7% σε 19,4%.