ΔΕΥΑΑ: Προχωρά στο μεγαλύτερο έργο πανελλαδικά

Ένα νέο έργο που θα αναβαθμίσει τη λειτουργία της ΔΕΥΑΑ αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης, τηλεέλγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του εξωτερικού δικτύου νερού, που θα καλύπτει πια και τις περιοχές Ερινεού, Ακράτας, Συμπολιτείας, Διακοπτού και Αιγείρας, δηλαδή 23.349 παροχές, μετά το Αίγιο που ήδη υπάρχει.

Η προμήθεια του συστήματος έγινε με χρήματα του υπουργείου Ανάπτυξης, κατόπιν τεκμηριωμένης πρόταση της ΔΕΥΑΑ, στον τομέα της προστασία του περιβάλλοντος και της μετάβασης σε μία οικονομία φιλική προς αυτό.

Στόχος του έργου είναι η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος ύδρευσης, από την παροχή μέχρι την πίεση και τη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης, μέσα από την τοποθέτηση 85 τοπικών αναμεταδοτών ελέγχου δεξαμενών, γεωτρήσεων και φρεατίων, συνδεδεμένων με ένα λογισμικό.