Υγραέριο

Καυστήρες χαμηλών εκπομπών

Μέχρι σήμερα, στα συστήματα θέρμανσης γινόταν χρήση συμβατικών λεβήτων – καυστήρων, που τροφοδοτούνται κυρίως με υγρό ή αέριο καύσιμο. Βραχυπρόθεσμα, η τεχνολογική εξέλιξη στηρίζεται στη χρήση των λεβήτων συμπύκνωσης, οι οποίοι πέρα από τη θερμότητα που εκλύεται από την καύση του καυσίμου, εκμεταλλεύονται και τη θερμότητα που προέρχεται από τη …

Διαβάστε περισσότερα
Τα Περιοδικά μας