Η αξιοποίηση του κύκλου προσρόφησης για θέρμανση και ψύξη με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Το περιοδικό «Θερμοϋδραυλικός» φιλοξενεί στο τεύχος Νοεμβρίου τεχνικό άρθρο των κ. Σωτήριου Καρέλλα, Τρύφωνα Ρουμπεδάκη, Γεώργιου Καλλή και Παναγιώτη Βουρλιώτη για το καινοτόμο πρόγραμμα ZEOSOL, ένα πρωτοποριακό σύστημα ηλιακής ψύξης / θέρμανσης με προσρόφηση, το οποίο ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες εναλλακτών θερμότητας και αντλιών θερμότητας για την κάλυψη αιχμών στη ζήτηση – Το παράδειγμα του κτιρίου Ο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

«H προσρόφηση περιλαμβάνει την κατανομή μορίων μεταξύ δύο φάσεων, η μία από τις οποίες είναι στερεή και η άλλη είτε με υγρό είτε με αέριο. Η προσρόφηση είναι μια πολύ διαδεδομένη τεχνολογία όσον αφορά την επεξεργασία νερού, τον καθαρισμό υγρών και τις διαδικασίες καθαρισμού αερίων. Ωστόσο, μόνο τη δεκαετία του 1990 οι ερευνητές άρχισαν να ερευνούν την πιθανή χρήση της προσρόφησης ως κύκλου ψύξης…»
Σύντομα η συνέχεια στο τεύχος Νοεμβρίου.
Μείνετε συντονισμένοι!

Ελέγξτε επίσης

Γιάννης Ριζόπουλος: “Η Interplast χαρακτηρίζεται από καινοτόμα προϊόντα και σεβασμό στο περιβάλλον”

(Για τις ανάγκες της συνέντευξης μεταφερθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, στα νέα γραφεία της εταιρείας στη Θέρμη, …

Τα Περιοδικά μας