Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΑρχικήΕιδήσειςΟ.Β.Σ.Θ.: Προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 - Παράταση της περιόδου υλοποίησης...

Ο.Β.Σ.Θ.: Προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 – Παράταση της περιόδου υλοποίησης ζητά το ΕΒΕΘ

Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης με τη συμβολή της ομοσπονδίας πρόκειται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις-μέλη τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα / κλάδο των συμμετεχόντων ή σε οριζόντιες δεξιότητες.

Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των σωματείων τους ή στην ομοσπονδία.

ΕΒΕΘ: Αίτημα για παράταση της περιόδου υλοποίησης

Την ανάγκη παράτασης της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, ζήτησε με επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στις 28 Νοεμβρίου.

Το ΕΒΕΘ μεταξύ άλλων κάνει λόγο για ανέφικτη υλοποίηση των περισσότερων από τα εγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέχρι τις 20.12.2022, όχι μόνο για το επιμελητήριο, αλλά για το σύνολο σχεδόν των φορέων υλοποίησης.

Το κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο:

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να θέσουμε υπ’ όψη σας το εντονότατο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης που μόλις έχουν πρόσφατα εγκριθεί στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 της Δ.ΥΠ.Α., εξαιτίας της ολοκλήρωσης της περιόδου υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος στις 20.12.2022 και της μη έκδοσης -προς το παρόν- σχετικής απόφασης παράτασης, όπως συνέβη σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΒΕΘ μετέχει κατά το τρέχον έτος, όπως κάθε χρόνο εδώ και σχεδόν μία εικοσαετία, στο παραπάνω Πρόγραμμα, έχοντας πραγματοποιήσει εντατική εκστρατεία ενημέρωσης στα μέλη του, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση πολυάριθμων αιτήσεων και την υποβολή μεγάλου αριθμού προγραμμάτων. Θα θέλαμε δε να σημειώσουμε ότι η έναρξη υποβολής προτάσεων προγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ για το 2022 ξεκίνησε στις 25.07.2022, ενώ η καταληκτική της προθεσμία εξέπνευσε στις 16.10.2022.

Επιπλέον, η έγκριση των προγραμμάτων ανακοινώθηκε από τη Δ.ΥΠ.Α. μόλις στις 11.11.2022, συνεπώς λιγότερο από 40 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της περιόδου υλοποίησης του ΛΑΕΚ 1-49 για το φετινό έτος. Στα προαναφερθέντα είναι απαραίτητο να προστεθεί ότι βάσει της σχετικής απόφασης της Δ.ΥΠ.Α. για το εν λόγω Πρόγραμμα, προβλέπεται η υποβολή της οριστικής πρότασης του κάθε σεμιναρίου κατάρτισης τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή του.

Τα παραπάνω δεδομένα που εκθέσαμε καθιστούν ανέφικτη την υλοποίηση των περισσοτέρων από τα εγκεκριμένα προγράμματα μέχρι τις 20.12.2022, όχι μόνον για το ΕΒΕΘ αλλά για το σύνολο σχεδόν των φορέων υλοποίησης. Ταυτόχρονα, η εορταστική περίοδος που έχει ήδη ξεκινήσει και θα κορυφωθεί κατά τον επόμενο μήνα, η οποία είναι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ιδιαίτερης σημασίας για τον εμπορικό κόσμο, καθιστά ακόμη δυσκολότερη την υλοποίηση έστω και ορισμένων σεμιναρίων, ενώ η αδυναμία υλοποίησης των περισσοτέρων από αυτά στερεί από τους απασχολούμενους το δικαίωμα στην εξειδικευμένη γνώση.

Τέλος, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία οι πάροχοι της κατάρτισης έχουν βαρύτατες ανειλημμένες υποχρεώσεις, σε πολλές περιπτώσεις για την ολοκλήρωση άλλων προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α. που εκπνέουν επίσης στα τέλη του έτους. Οι εν λόγω υποχρεώσεις συνεπάγονται, όπως πληροφορούμαστε από συνεργαζόμενα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, μεγάλη έλλειψη διαθεσιμότητας τόσο αιθουσών, όσο και εισηγητών.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να μεριμνήσετε ώστε να δοθεί παράταση, μέχρι τις 30.04.2023, της περιόδου υλοποίησης των εγκεκριμένων σεμιναρίων στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-49 2022. Θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι ότι εάν δεν δοθεί τελικά παράταση, όπως γινόταν κάθε χρόνο μέχρι σήμερα, όταν η έγκριση των προγραμμάτων από τον τότε ΟΑΕΔ ολοκληρωνόταν λίγο πριν το τέλος του έτους, θα είναι αδύνατο να υλοποιήσουμε τα περισσότερα από τα εγκεκριμένα μας σεμινάρια, κάτι που θα είναι πρωτοφανές και που θα συμβεί γενικευμένα, σε πανελλήνιο επίπεδο, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, αλλά και για πολλούς φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων.

Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε στο, κατά την άποψη μας, απόλυτα δικαιολογημένο αίτημά μας, παραμένουμε κύριε Υπουργέ, στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με τιμή,

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Εμμανουήλ Βλαχογιάννης”.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ