ΟΒΥΕ:  Παρέμβαση για τον κλιματικό νόμο

Επιστολή για τις θέσεις και τα αιτήματά της σχετικά με το νέο κλιματικό νόμο απέστειλε η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Συγκεκριμένα, στην επιστολή της η ΟΒΥΕ ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την ποιότητα των εγκαταστάσεων, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σταδιακή κλιματική ουδετερότητα· όμως δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί αυτό, αφού δεν υπάρχει διατύπωση για την ποιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Μια εγκατάσταση θέρμανσης εξοικονομεί ενέργεια όταν όλο το σύστημά της είναι σωστά εγκατεστημένο από πιστοποιημένους και εξειδικευμένους αδειούχους τεχνικούς, ενώ τα υλικά της πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

»Πώς, όμως, θα υπάρξουν ενεργειακά – «έξυπνα» κτίρια και εγκαταστάσεις, όταν δεν διασφαλίζεται από πουθενά η ποιότητα αυτών; Πώς θα διασφαλιστεί η σταδιακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, όταν οι περισσότερες εγκαταστάσεις εκτελούνται χωρίς μηχανολογική μελέτη;

»Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις θέρμανσης εκτελούνται σύμφωνα κυρίως με την εμπειρία, με αποτέλεσμα να προκύπτουν τεχνικά σφάλματα και εντέλει τα κτίρια να γίνονται ενεργοβόρα και μη αποδοτικά.

»Επίσης δεν υπάρχουν κατάλληλοι και ανεξάρτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των έργων, την καταλληλότητα και τις προδιαγραφές των υλικών, την τεχνογνωσία και την άδεια του εγκαταστάτη. Επικρατεί ένα χάος και συντηρείται ένα παρασιτικό σύστημα που διογκώνεται από την παράτυπη εργασία και επαγγελματική δραστηριότητα, θέτοντας σε κίνδυνο την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και σε πολλές περιπτώσεις τη δημόσια υγιεινή και ασφάλεια».

Για τους παραπάνω λόγους η ΟΒΥΕ θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα, και ειδικότερα ζητά:

  1. Θέσπιση κανονισμών για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης.
  2. Θέσπιση κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης.
  3. Θέσπιση ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
  4. Εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, με αναμόρφωση του πρακτικού μέρους και των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για νέους, σύγχρονους και υψηλού επιπέδου τεχνικούς.
  5. Θέσπιση φορέα πιστοποίησης και ελέγχου για το σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων».

Ελέγξτε επίσης

Παρέμβαση της ΟΒΥΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος (ΟΒΥΕ) τοποθετείται επί των κυβερνητικών μέτρων για την ενεργειακή κρίση …

Τα Περιοδικά μας