ΣΕΥΘ: Ενημέρωση για την υποχρεωτική συμπλήρωση και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης

Ο Σύνδεσμος  Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης (ΣΕΥΘ) έχει προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης όλων των αδειούχων θερμοϋδραυλικών, των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων, των Δήμων, καθώς και των εταιρειών κοινής ωφέλειας –όπως είναι η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) και η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣ.)– για την υποχρεωτική συμπλήρωση και κατάθεση αριθμημένης υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.). Η συγκεκριμένη δήλωση απαιτείται μαζί με  τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε περίπτωση σύνδεσης σε δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 112 της 17/10/2012 (Φ.Ε.Κ. 197 Α’) καθορίζονται ειδικότητες και βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Επίσης, στο άρθρο 34 «Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών – Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων»  του πρόσφατου νόμου 4712 (ΦΕΚ 146 Α’, 29-07-2020) ορίζεται ότι:

«1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας».

Οι επαγγελματίες του χώρου, μαζί με όλα τα νόμιμα παραστατικά, υπογράφουν και καταθέτουν στις παραπάνω υπηρεσίες, αλλά και στο Σύνδεσμο για αρχειοθέτηση, τις υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.).

Ο Σύνδεσμος  Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης επισημαίνει τα εξής:

«Πολλοί Δήμοι και τα δημοτικά τους δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως και η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, έχουν ξεκινήσει να απαιτούν την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης, καθώς με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι στις εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται ασχολούνται αδειούχοι επαγγελματίες υδραυλικοί που κατέχουν όλα τα απαραίτητα νομικά και φορολογικά παραστατικά, ότι ακολουθούν τις προδιαγραφές της μελέτης και των εξαρτημάτων (όπως ορίζει ο εκάστοτε μελετητής ή κατασκευαστής) και, τέλος, ότι ακολουθούν τους κανόνες της εκάστοτε νομοθεσίας».

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τελετή έναυσης της φλόγας του φυσικού αερίου στην Πύλη Τρικάλων

 

Με αφορμή την έλευση του φυσικού αερίου στην Πύλη Τρικάλων, το απόγευμα της Δευτέρας 28 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη δημοτική κοινότητα τελετή συμβολικής έναυσης της φλόγας του φυσικού αερίου, παρουσία του γενικού διευθυντή της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣ.) κ. Λεωνίδα Μπακούρα και της διευθύντριας Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων της εταιρείας κ. Έφης Καλογήρου.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υδραυλικών Νομού Τρικάλων και Περιχώρων κ. Νίκος Βαλομάνδρας, ο οποίος υπήρξε από τους πρωτεργάτες της έλευσης του δικτύου φυσικού αερίου στην Πύλη.

Συγκεκριμένα, το 2017 ο κ. Νίκος Βαλομάνδρας είχε συνοδεύσει το δήμαρχο κ. Κώστα Μαράβα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, όπου έγιναν οι πρώτες συζητήσεις και συνεννοήσεις για τη σύνδεση της Πύλης στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Με τη συγκεκριμένη επέκταση του δικτύου και τη χρήση ενός καυσίμου καθαρού, οικονομικού και φιλικού προς το περιβάλλον, η περιοχή της Πύλης εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Μετά την Πύλη Τρικάλων, ανάλογη εκδήλωση έναυσης της φλόγας του φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε και στο Μουζάκι, όπου και εκεί παραβρέθηκαν ο κ. Μπακούρας και η κ. Καλογήρου.

 

Ελέγξτε επίσης

Δημήτρης Βαργιάμης: Η αναβάθμιση των επιμελητηρίων θα οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας

Του κ. Δημήτρη Βαργιάμη* Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) κ. Δημήτρης Βαργιάμης …

Τα Περιοδικά μας