Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΑρχικήΧρηστικάEπικαιροτηταΥπεγράφη πρόσκληση για έργα τηλεθέρμανσης €110 εκατ. στη Δυτική Μακεδονία

Υπεγράφη πρόσκληση για έργα τηλεθέρμανσης €110 εκατ. στη Δυτική Μακεδονία

Υπεγράφη, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη, από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ, η πρόσκληση που αφορά στο έργο  «Κατασκευή – Εκσυγχρονισμός Δικτύων Τηλεθέρμανσης» στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Κοζάνης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι:

 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση – Αποχέτευσης Κοζάνης
 • Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας
 • Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου

Η Δράση

Η Δράση, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, δίνει λύση σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αφορά:

α) στην κατασκευή των αγωγών διασύνδεσης της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το  ενιαίο σύστημα τηλεθερμάνσεων εντός του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς, κατασκευή νέου αντλιοστασίου στον ΑΗΣ Καρδιάς και διασύνδεση με τις μονάδες παραγωγής θερμικής  ενέργειας ΣΗΘΥΑ, μετασκευές αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης, αναβάθμιση του  υφιστάμενου λεβητοστασίου αιχμής/εφεδρείας και λοιπές συνοδευτικές εγκαταστάσεις.

β) Λοιπά έργα κατασκευής ή εκσυγχρονισμού δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους, καθώς και κατασκευή – αναβάθμιση υποδομών συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού των σχετικών συστημάτων σε άλλες περιοχές.

Ενέργειες

Στις επιλέξιμες ενέργειες της Πρόσκλησης περιλαμβάνονται:

 • Αγωγοί Μεταφοράς και διασύνδεσης – Δίκτυα Διανομής – Αντλιοστάσια ή και μετασκευές αντλιοστασίων και συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
 • Κατασκευή διάταξης μονάδας επεξεργασίας & παραγωγής αφαλατωμένου νερού ή /και έργου λήψης αυτού από την υπό ανέγερση νέας μονάδας 5 της ΔΕΗ ΑΕ για την πλήρωση του συστήματος αγωγών μεταφοράς & διανομής τηλεθέρμανσης.
 • Μετασκευές Δ.Ε.Η
 • Συνδέσεις με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας και διευθέτηση οδεύσεων Ο.Κ.Ω
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου μέγιστου π/υ 30.000 ευρώ
 • Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες (εφόσον απαιτούνται)
 • Απαλλοτριώσεις – Δουλείες – Αγορές Οικοπέδων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ