Δημήτρης Βαργιάμης: Μονόδρομος η αναδιαμόρφωση του κλάδου

O κ. Δημήτρης Βαργιάμης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), δίνοντας μια σφαιρική απεικόνιση όλων εκείνων των θεμάτων που συνεχίζουν να δυσκολεύουν την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος, επισήμανε ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος με
την Πολιτεία. Με συγκρατημένη αισιοδοξία αναφέρθηκε στην τροποποίηση του ΠΔ 112/2012, σημειώνοντας ότι οι παραλείψεις και οι ασάφειές του, σε συνδυασμό με τη δυσκαμψία των αδειοδοτήσεων, θα προκαλέσουν μελλοντικά τον αφανισμό του επαγγέλματος. Ο πρόεδρος έθεσε ως εργαλεία ανέλιξης για την οικονομία και τον κλάδο τη θεσμοθέτηση του επαγγελματικού δικαιώματος, την υποχρεωτική εκπαίδευση και την αδειοδότηση για όλα τα επαγγέλματα. Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να μιλήσει για την αναγκαιότητα της επιμελούς τήρησης των κανόνων των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας ανέφερε συγκεκριμένα, τα εξής:
«Καταρχήν βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, η οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί.  Μακάρι οι επιπτώσεις να είναι λιγότερο οδυνηρές, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.

Στην αρχή του χρόνου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέρασαν μετά από μια δεκαετή κρίση σε μια φάση ανάκαμψης. Είχαν ξεκινήσει δηλαδή να φαίνονται κάποια θετικά σημάδια ανάπτυξης. Πρέπει να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με κανόνες, με αρχές και με έλεγχο. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν τεχνίτες στη χώρα μας να υποστηρίξουν τις εργασίες, καθώς το επάγγελμά μας συρρικνώνεται δραματικά. Είναι σημαντικό η πολιτεία να ακούσει τη φωνή των επαγγελματιών και να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα· αν φυσικά θέλει να αναδιαμορφωθεί ο κλάδος και να συμμετάσχουμε και εμείς στην αναμόρφωση της κοινωνίας και της χώρας. Πρέπει να δημιουργηθούν σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίες και να δοθούν κίνητρα στη νέα γενιά να παραμείνει στη χώρα μας.

Τέλος, σχετικά με το νόμο 4712/2020, υπήρξε μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την τροποποίηση ενός άρθρου του Προεδρικού Διατάγματος 112/2012, το οποίο καθιστά υποχρεωτική την «Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης». Σίγουρα αυτή η διάταξη στρέφει τις εξελίξεις προς τη θετική κατεύθυνση.
Ωστόσο, χρειάζεται μια συνολική αναμόρφωση του ΠΔ 112/2012, ούτως ώστε να υπάρξουν διευκρινίσεις για να ξεκαθαρίσουν ορισμένες ασάφειες για τις οποίες η Ομοσπονδία έχει πάγιες θέσεις. Οι κανονισμοί εγκατάστασης ύδρευσης θέρμανσης και αποχέτευσης και οι τροποποιήσεις των εγκαταστατών φυσικού αερίου χρήζουν ουσιαστικής αντιμετώπισης. Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις στη χώρα μας είναι 20 ετών, θα πρέπει να τις αποτυπώσουμε με ακρίβεια σε ένα θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει τον καταναλωτή και να διασφαλίζει τη δημόσια ασφάλεια και υγεία».

Δυστυχώς, όμως, η υγειονομική κρίση που έλαβε χώρα, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, μετά την κρίση παρουσιάζεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσει η χώρα ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε καμία περίπτωση, παρά μόνο με
μέτρα οικονομικού χαρακτήρα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό – αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, πρέπει να αλλάξουμε τους κλάδους και τα επαγγέλματα. Αυτή είναι μια από τις θέσεις της Ομοσπονδίας που στηρίζουμε. Δεν μπορεί η χώρα μας στο 2020 να πορεύεται στο στήσιμο των επαγγελμάτων όπως τη δεκαετία του ’30, όταν η Ευρώπη έχει κάνει άλματα. Ας δούμε παραδείγματα για το πώς λειτουργούν τα επαγγέλματα –και όχι μόνο τα τεχνικά, αλλά εν γένει η ευρύτερη οικονομία– στις χώρες της Ευρώπης, και πώς δίνεται το επαγγελματικό δικαίωμα σε έναν εργαζόμενο να εξελιχθεί, μέσω ουσιαστικής και ποιοτικής εκπαίδευσης. Εμείς αδειοδοτούμε εννιά επαγγέλματα, όταν στη Γερμανία αδειοδοτούνται εκατόν δέκα επαγγέλματα. Φανταστείτε πόσο στάσιμοι έχουμε μείνει στον τομέα της εκπαίδευσης και αδειοδότησης των επαγγελμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθεί το επαγγελματικό δικαίωμα και να υπάρξει σταδιακά μια υποχρεωτική εκπαίδευση και αδειοδότηση για όλα τα επαγγέλματα.

Από την άλλη, είμαστε ένας κλάδος ο οποίος ουσιαστικά αδειοδοτείται από το νομοθετικό πλαίσιο που τον διέπει. Η συγκεκριμένη αδειοδότηση έχει αρκετές στρεβλότητες και νομοθετικά κενά, γεγονός
που τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο της παραοικονομίας και δε δημιουργεί τις προϋποθέσεις της υγιούς ανάπτυξης του επαγγέλματος. Η κοινωνία θα πρέπει να δέχεται εργασίες και υπηρεσίες ποιοτικού έργου, δηλαδή να έχουμε καλύτερες κατασκευές, να διαχειριζόμαστε το νερό και την ενέργεια, τα υπολείμματα και τις αποχετεύσεις κ.ο.κ. Είναι σημαντικοί τομείς της ανθρώπινης ζωής που αφορούν
την καθημερινότητά μας και το περιβάλλον. Επίσης, αν δεν υπάρξει η πρακτική εξάσκηση στα τεχνικά επαγγέλματα, δεν μπορεί ο ασκούμενος να αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Για το
λόγο αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί ότι η εκπαίδευση θα παρέχεται από τις επιχειρήσεις.

Ελέγξτε επίσης

Σ.Ε.Υ.Θ.: Αποτύπωση κατάστασης χειμερινής περιόδου 2020 – 2021

Αξιότιμοι Συνάδελφοι και Φίλοι, Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και στον μικρότερο μήνα του έτους, …

Τα Περιοδικά μας