Δημήτρης Βαργιάμης: «Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο πρέπει να αναμορφωθεί με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία»

– Σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), εντοπίσατε ως Ομοσπονδία ορισμένες αστοχίες που θα πρέπει να επανεξετάσει η πολιτεία;
– Πριν αναφερθώ στην ΥΔΚΕ και στις εξειδικευμένες προτάσεις της ΟΒΥΕ για τη διαχείρισή της, νομίζω ότι θα βοηθήσει να αναφερθούμε στο σύνολο του νομικού πλαισίου που επηρεάζει το επάγγελμά μας. Το 2011, με την ψήφιση του νόμου 3982, δημιουργήθηκε μια «θετική αύρα» στο σύνολο των τεχνικών επαγγελμάτων που αδειοδοτούνται. Η δευτερογενής νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα, ΚΥΑ) αντί να λύσει προβλήματα, σε πολλές περιπτώσεις δημιούργησε και νέα. Τα νομικά κενά, οι ελλείψεις και οι ασάφειες του Προεδρικού Διατάγματος 112/12 είναι πολλά. Αφορούν την τεκμηρίωση προϋπηρεσίας για την αναβάθμιση και τη θεώρηση αδειών, καθώς και την είσοδο στο επάγγελμα χωρίς όρους
ισότιμης πρόσβασης και διαχείρισης. Τα κενά έχουν να κάνουν με την ίδια την άσκηση του επαγγέλματος, κι ένα απ’ αυτά είναι το ελλιπές σύστημα αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων αυτών που θέλουν να ενταχθούν στο επάγγελμα.
Όσον αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης, ενώ θεσπίστηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 112/12, δεν αποσαφηνίστηκε η χρήση της και ο ρόλος της στις εγκαταστάσεις και η διαχείρισή της γενικότερα. Με την τροποποίηση που πέρασε με το νόμο 4712/21 γίνεται ουσιαστικά ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα για την εμπλοκή της υπεύθυνης δήλωσης στις εγκαταστάσεις πρώτης και δεύτερης ειδικότητας. Την ΥΔΚΕ πρέπει να τη δούμε σαν ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει όλους: Εμείς οι υδραυλικοί να γίνουμε καλύτεροι ως τεχνίτες, και οι καταναλωτές να απολαμβάνουν ποιοτικότερες εγκαταστάσεις μέσα από ένα ελεγχόμενο σύστημα, το οποίο θα βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου και θα συνδράμει στη
διαμόρφωση μιας διαφορετικής κουλτούρας στις κατασκευές –στο κομμάτι που μας αναλογεί.
Έτσι, λοιπόν, προτείνουμε για την ΥΔΚΕ, προκειμένου να αποκτήσει ισχυρή οντότητα, να είναι μια και μοναδική
μέσα από ένα σύστημα αρίθμησης και να κατατίθεται μέσα από τον ενεργό ρόλο των επαγγελματικών ενώσεων σε
ένα ηλεκτρονικό μητρώο. Η πρότασή μας αυτή θα δώσει άλλη διάσταση στο επάγγελμα.

– Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» λειτούργησε–πιστεύετε– βοηθητικά για τον κλάδο, ειδικά αυτή την περίοδο;
– Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά λειτουργεί με κενά
και παραλείψεις. Η ένταξη στο πρόγραμμα ουσιαστικά εξαρτάται από την ταχύτητα υποβολής της αίτησης και δεν συμπεριλαμβάνει και άλλα κριτήρια, όπως είναι η παλαιότητα των κτιρίων, η αποδοτικότητα των συστημάτων που προτείνονται και η οικονομική κατάσταση εκείνων που υποβάλλουν την αίτηση.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν επιδοτεί δράσεις όπως είναι ο καθαρισμός των δικτύων θέρμανσης, ο οποίος ουσιαστικά αναβαθμίζει την απόδοσή τους. Δεν ελέγχει τα συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης (αυτό μπορεί να γίνει με ένα τεχνικό υπόμνημα).
Και βέβαια δεν ζητάει υποχρεωτικά το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αυτών που έκαναν τις εγκαταστάσεις, ούτε και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Προτείνουμε, λοιπόν, να κατατίθεται υποχρεωτικά στον φάκελο η ΥΔΚΕ, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και τεχνικό υπόμνημα της εγκατάστασης, καθώς και να διευρυνθούν οι δράσεις με τον καθαρισμό δικτύων θέρμανσης.

– Αυτό το διάστημα υλοποιείται ένα νέο πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης –
Θεσσαλίας και αφορά την αντικατάσταση σε νοικοκυριά του λέβητα πετρελαίου από λέβητα φυσικού αερίου. Μάλιστα, βάσει του εθνικού σχεδιασμού, η μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή είναι θέμα χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύετε ότι το
φυσικό αέριο σύντομα θα αντικαταστήσει το πετρέλαιο όσον αφορά τη θέρμανση και τη ψύξη;
– Τα προγράμματα των Περιφερειών με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας θα βοηθήσουν
να αντικατασταθούν τα παλαιά συστήματα θέρμανσης με νέα, και μάλιστα σε μια περίοδο που τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι τα νέα συστήματα θα γίνουν από αυτούς που έχουν το δικαίωμα βάσει νόμου να τα
κατασκευάσουν. Τα νέα αυτά συστήματα δεν πρέπει να γίνουν με ελλειμματικό τρόπο, και πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο η μέγιστη απόδοσή τους. Το φυσικό αέριο έκλεισε 20 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας όσο αφορά τις εγκαταστάσεις σε κατοικίες, και σύμφωνα με τις εξαγγελίες των κυβερνόντων προγραμματίζεται η επέκτασή του σε
όλη τη χώρα. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη εμπειρία, έχουν καταγραφεί προβλήματα, λάθη και παραλείψεις, και πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα με καλύτερες προοπτικές. Ο τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για εμάς πρέπει να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί με βάση και το τι καταγράψαμε μέχρι τώρα. Οι γνώσεις και η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέχρι τώρα πρέπει να μεταφερθούν με ουσιαστικό τρόπο στους συναδέλφους στην υπόλοιπη χώρα που δεν υπάρχει φυσικό αέριο, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από κάποια επιδοτούμενα προγράμματα σεμιναρίων.
Οι τοπικοί παράγοντες, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, καθώς και οι επαγγελματικές ενώσεις των περιοχών που δεν έχουν φυσικό αέριο, πρέπει να συνταχθούν και να πιέσουν τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση για να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για γρήγορη διείσδυση του φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα.
Τα οφέλη του είναι πολλαπλά στις επιχειρήσεις και στην τοπική οικονομία, στα νοικοκυριά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

– Παρ’ όλο το «πάγωμα» της αγοράς λόγω της πανδημίας, μιλώντας με τους εγκαταστάτες θέρμανσης μας ανέφεραν
ότι οι εργασίες έχουν αυξηθεί. Από την άλλη, οι υδραυλικοί μας αναφέρουν ότι υπήρχε μια στασιμότητα στο δικό τους χώρο. Τι σας μεταφέρουν εγκαταστάτες και υδραυλικοί για το κλίμα της αγοράς και της ζήτησης;
– Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά και στην οικονομία από την υγειονομική κρίση είναι τεράστιο. Ο κλάδος μας δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά όσο και στην οικονομία από την υγειονομική κρίση είναι τεράστιο. Ο κλάδος μας δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά όσο άλλοι κλάδοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας επηρεάζει και εμάς η κρίση.
Φανταστείτε πόσοι συνάδελφοι στηρίζονται επαγγελματικά από την εστίαση και τον τουρισμό. Η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει με ουσιαστικό τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Η στήριξη αυτή δεν πρέπει να είναι οριζόντια, αλλά να έχει κλαδικό χαρακτήρα χωρίς αποκλεισμούς και κόφτες. Πρέπει να δοθούν λίγα χρήματα στους πολλούς και όχι πολλά χρήματα στους λίγους.

– Πώς σκιαγραφείτε το μέλλον για το επάγγελμα και ποιες είναι οι προτάσεις της ΟΒΥΕ προς βελτίωση των σημείων
που εμποδίζουν την εύρυθμη άσκηση του επαγγέλματος;
– Ένα επάγγελμα που διαχειρίζεται το νερό, τα λύματα και ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειας, ασφαλώς και έχει μέλλον. Και μάλιστα οι σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες διευρύνονται, αν λάβουμε υπόψη μας το πόσο μας επηρεάζει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Ελέγξτε επίσης

Η Elec.tec αλλάζει όνομα… ENERGIA.TEC!

Η εξειδικευμένη διεθνής έκθεση για:  Ηλεκτρολογικό υλικό Φωτισμό Συστήματα ασφαλείας Ηλεκτροκίνηση  Πιο περιεκτική, πιο σύγχρονη, …

Τα Περιοδικά μας