ΕΣΠΕΝ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) απευθύνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου.

Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για το σύνολο των δραστηριοτήτων και την εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου του συνδέσμου.

Συμμετέχει στον σχεδιασμό και έχει την ευθύνη υλοποίησης της στρατηγικής του συνδέσμου, τον εκπροσωπεί και φροντίζει για την δημιουργία σταθερών σχέσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του ΕΣΠΕΝ.

Τόσο η γνώση της αγοράς ενέργειας, οι ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες όσο και η εργασιακή ηθική αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά του κατόχου του ρόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών απευθυνθείτε στο hr@espen.gr

Ελέγξτε επίσης

TEE: Αναθεώρηση μεθοδολογικού πλαισίου ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων

Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ 20701-2: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων Θεσμοθέτηση …

Τα Περιοδικά μας