Γεώργιος Καββαθάς: Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την επίλυση των ζητημάτων των τεχνικών επαγγελμάτων

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Θερμοϋδραυλικός» ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κ. Γεώργιος Καββαθάς, αναφέρθηκε στη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ με το γενικό γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ιωάννη Κυριακού για την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης σε θεσμικό και πρακτικό επίπεδο όσον αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα. Μίλησε για την επίλυση κοινών ζητημάτων που απασχολούν τα μη θεσμοθετημένα (μη ρυθμισμένα) τεχνικά επαγγέλματα, για την ανάγκη να υπάρξει διαδικασία αδειοδότησης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και για τη συνεχή επιμόρφωση των εμπειροτεχνιτών.

– Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, όπως προέκυψαν έπειτα από τη συνάντησή σας με το γενικό γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ιωάννη Κυριακού, σχετικά με την αντιμετώπιση των χρόνιων αγκυλώσεων στα τεχνικά επαγγέλματα;

– Η συνάντηση μεταξύ του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ιωάννη Κυριακού και αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, η άμεση επανενεργοποίηση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με κύρια αποστολή την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης στο θεσμικό και πρακτικό λειτουργικό επίπεδο, τη συγκέντρωση εκκρεμοτήτων ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και την επίλυση κοινών ζητημάτων που απασχολούν τα τεχνικά επαγγέλματα (π.χ. πλαίσιο αδειοδότησης, κατάρτιση – πιστοποίηση) μέσα από το σχεδιασμό ειδικών και στοχευμένων παρεμβάσεων (π.χ. κατάθεση και επεξεργασία προτάσεων αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου κ.ά.).

Συνεπώς, θα καταστεί απαραίτητη κατά την επόμενη περίοδο η συγκέντρωση θέσεων και προτάσεων αντιμετώπισης προβλημάτων, σε συνεργασία με τις επιμέρους κλαδικές ομοσπονδίες και τους φορείς εκπροσώπησης των τεχνικών επαγγελμάτων, με απώτερο σκοπό την τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη επεξεργασία και προώθησή τους.

– Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ποιο είναι το αμέσως επόμενο βήμα για τη διασφάλιση μιας σωστής προετοιμασίας υποψηφίων, ώστε να υπάρξει αναβάθμιση της επιμορφωτικής διαδικασίας των επαγγελματιών του μέλλοντος;

– Αναφορικά με τα μη θεσμοθετημένα (μη ρυθμισμένα) σε ότι αφορά την αδειοδότηση τεχνικά επαγγέλματα, χρειάζεται να υπάρξει διαδικασία αδειοδότησης. Επομένως πρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με σκοπό την ορθή εκπαίδευση των επαγγελματιών και την προστασία τόσο του επαγγέλματος (με επιμέλεια, ανάπτυξη και διαφύλαξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των τεχνιτών) όσο και των πολιτών (προστασία των καταναλωτών) από τους ευκαιριακούς και μη σωστούς «επαγγελματίες».

Στην περίπτωση των αδειοδοτημένων (ρυθμισμένων) επαγγελμάτων, η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί βασικό μέσο για τη βελτίωση των γνώσεων, την αναβάθμιση των υφιστάμενων ικανοτήτων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Οι επαγγελματίες χρειάζονται να παρακολουθούν προγράμματα τεχνικής κατάρτισης βασισμένα στα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα και στις συνεχώς συντελούμενες αλλαγές της τεχνολογίας, με δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και σε πιστοποίηση προσόντων, ειδικά σε ό,τι αφορά νέες τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτόμα συστήματα. Με αυτό τον τρόπο θα έχουν οι επαγγελματίες τη δυνατότητα να παραμένουν ενεργοί μέσα σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό και τεχνολογικά μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία μείωση της ποιότητας στην κατάρτιση, ενώ η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης έχει καταστήσει το κόστος παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης τον βασικότερο λόγο μη συμμετοχής.

Για να βελτιωθεί η επιμορφωτική διαδικασία θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα αναβάθμισης της ποιότητας της κατάρτισης και να υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης για τους αυτοαπασχολούμενους μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ). Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν ανεξήγητα σταματήσει τα τελευταία χρόνια να παρέχονται στους επαγγελματίες και τεχνίτες των μικρών επιχειρήσεων, κι αυτό αποτελεί άλλη μία επιπρόσθετη δυσκολία για εκείνους.

– Όσον αφορά τους επαγγελματίες που κατέχουν τη τεχνογνωσία του επαγγέλματος εμπειρικά, έχουν γίνει προτάσεις για συνεχή επιμόρφωση;

– Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες των οποίων η τεχνογνωσία είναι εμπειρική –αν και όσο περνάνε τα χρόνια και εισέρχονται στα τεχνικά επαγγέλματα νεότεροι συνάδελφοι, το επίπεδο εκπαίδευσης ανεβαίνει– πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλοι να έχουν ευκαιρίες συνεχούς κατάρτισης και ανανέωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Έτσι, είναι απαραίτητο για τους εμπειροτεχνίτες να υπάρξουν προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους προγράμματα κατάρτισης, που θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα συνδέονται με σχήματα και διαδικασίες πιστοποίησης, ώστε οι επαγγελματίες αυτοί να μη χρειάζεται να ενταχθούν από την αρχή στην τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρέπει να μπορούν, μέσω συγκεκριμένων σεμιναρίων και μίας θεσμοθετημένης διαδικασίας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, να αναγνωρίζονται και εκείνοι ως αδειοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνίτες.

 

 

Ελέγξτε επίσης

Δημήτρης Βαργιάμης: Η αναβάθμιση των επιμελητηρίων θα οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας

Του κ. Δημήτρη Βαργιάμη* Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) κ. Δημήτρης Βαργιάμης …

Τα Περιοδικά μας