ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η Αίγινα αποκτά πλέον πρόσβαση στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ

Η Αίγινα αποκτά πλέον πρόσβαση στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Η περιφέρεια Αττικής προχωρά στην ένταξη του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020), στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου ελάφρυνσης των ιδίων πόρων της Περιφέρειας με ταυτόχρονη ενίσχυση της απορρόφησης του ΠΕΠ. Με τον τρόπο αυτό και με την 3845/23.12.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΠΕΠ Αττικής, ελαφρύνοντας τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας κατά 20,5 εκ. €, ποσό που αξιοποιήθηκε για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των δήμων της Περιφέρειας. Επιπλέον στα ταμεία της Περιφέρειας επιστρέφονται περισσότερα από 10 εκ. € που αφορούν σε πληρωμές του έργου που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την ένταξη του στο ΕΣΠΑ.

Το έργο για τη σύνδεση της Αίγινας μέσω υποθαλάσσιου αγωγού υπεγράφη στις 21 Δεκεμβρίου 2017 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Χ. Κωνσταντινίδης. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 23,8 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

Ελέγξτε επίσης

Βράβευση της Χαλκόρ για την ανακύκλωση χαλκού και κραμάτων χαλκού στα “Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2020”

Η Χαλκόρ, τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor διακρίθηκε για την υπεύθυνη πρακτική της σχετικά με …

Τα Περιοδικά μας