Προτάσεις της ΟΒΥΕ για το Σ/Ν “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις”

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος (ΟΒΥΕ), στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με τo  Σ/Ν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, απέστειλε στις 2 Δεκεμβρίου 2020, επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, Ν. Κεραμέως με παρατηρήσεις και προτάσεις, επί του Σ/Ν «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρακτικό μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή: «Βασικό συστατικό στοιχείο και εργαλείο μιας χώρας όσον αφορά στην ανάπτυξή της, αποτελούν οι τέχνες και τα επαγγέλματα».

Παρατίθεται ολόκληρη η επιστολή:

«Προς την Υπουργό Παιδείας  & Θρησκευμάτων κα. Ν. Κεραμέως
2/12/20
Θέμα: προτάσεις της ΟΒΥΕ  επί του Σ/Ν «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις».
Αξιότιμη κα Υπουργέ,
σχετικά με το Σ/Ν «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 23/11/2020, στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων – open gov – το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας με την παρούσα επιστολή,  επιθυμεί,  αφενός να επισημάνει ότι το Σ/Ν κινείται σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά στην προσπάθεια του Υπουργείου να συνδεθεί η εκπαίδευση με την παραγωγή, όπως και επίσης, όσον αφορά στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αρμόδια όργανα που θα συσταθούν, αλλά,  και αφετέρου να υπογραμμίσει την ανάγκη και για άλλες ουσιαστικές  παρεμβάσεις και τομές, αντίστοιχες με χώρες τη Ευρώπης.
Επίσης, το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ υπογραμμίζει ότι βασικό συστατικό στοιχείο και εργαλείο μιας χώρας όσον αφορά στην ανάπτυξή της,  αποτελούν οι τέχνες και τα επαγγέλματα. Συνεπώς, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, με “κυρίαρχη” την Κυβέρνηση, να δουν πολύ σοβαρά όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο αναπόσπαστο κομμάτι του πρέπει  να είναι η επαγγελματική εκπαίδευση. Μια επαγγελματική εκπαίδευση, που να συμβάλλει στην ορθή και σύγχρονη κατάρτιση, και επομένως στην παραγωγή ποιοτικών υπηρεσιών και Εθνικού Προϊόντος, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας.
Ως εκ τούτων, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να πλαισιωθεί με επαγγελματικά δικαιώματα που θα δίνουν αξία και ισχυρό κίνητρο σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση.

Προτάσεις
1.
 Θεσμοθέτηση σταθερής αδειoδότησης του συνόλου των επαγγελμάτων με βάση την Ευρωπαϊκή εμπειρία.(χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αδειοδοτούν εκατοντάδες επαγγέλματα, ενώ, στη χώρα μας αδειοδοτούνται  μόνο εννέα).
2. Συμμετοχή εκπροσώπων των Κλαδικών Ομοσπονδιών σε συμβουλευτικά όργανα Περιφερειακών οργάνων(ανά Περιφέρεια), αλλά και σε επιτροπές εξετάσεων  Πιστοποίησης  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
3. Να δοθεί βάρος – ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος – στο πρακτικό μέρος της μάθησης, το οποίο πρέπει να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του εβδομαδιαίου προγράμματος (μέχρι σήμερα νέοι που προέρχονται από σχολές του ΟΑΕΔ, διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες – και κατά συνέπια έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά –  συγκριτικά με απόφοιτους  ΕΠΑΛ και ΙΕΚ). Επίσης, να προβλεφθεί και να θεσμοθετηθεί ο ρόλος της επιχείρησης ως εκπαιδευτής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως γίνεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος, Δ. Βαργιάμης
Ο γεν. γραμμαρέας, Μ. Κατσαρός

Κοινοποίηση

• Υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Γεωργιάδη
• Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Ν. Παπαθανάση
• Υφυπουργό Παιδείας & θρησκευμάτων κα. Σ. Ζαχαράκη
• Γεν.  Γραμματέα  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά βίου Μάθησης, κ. Γ.   Βούτσινο
• ΓΣΕΒΕΕ
• Επιμελητήρια
• Δ.Σ. Συνδέσμων υδραυλικών».

Ελέγξτε επίσης

Ο Φώτης Τσαπαδάς επανεξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης

Το τριήμερο 29-31 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης, για …

Τα Περιοδικά μας