Σύνδεσμος Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης Βορείου Ελλάδος «Προμηθέας»: Ιδρύεται αστικός συνεταιρισμός

Εδώ και ένα χρόνο περίπου, ομάδα ανθρώπων του Συνδέσμου σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο ετοίμαζαν ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα: τη δημιουργία ενός συνεταιρισμού επαγγελματιών καύσης παροχής υπηρεσιών που να αξιοποιεί μια εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας web.

Σκοπός είναι η καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του κόσμου σε τυχόν πρόβλημα ή συντήρηση εγκαταστάσεων καύσης από μέλη του συνεταιρισμού (στον οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά αδειούχοι τεχνικοί που έχουν έχουν ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης), καθώς και η πάταξη της παράνομης εργασίας συντηρήσεως καυστήρων από μη αδειοδοτημένο άτομο.

Με απλά βήματα, ο υποψήφιος πελάτης θα καταχωρεί τα στοιχεία του στην εφαρμογή, το καύσιμο που χρησιμοποιεί και την περιοχή στην οποία βρίσκεται, και εντός λίγων λεπτών θα τον καλεί ο επαγγελματίας που μπορεί να επιλύσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το πρόβλημα του λέβητα.

Η συμμετοχή σε αυτό το εγχείρημα από μέλη του Συνδέσμου ήταν σχεδόν διπλάσια από ό,τι περίμενε το διοικητικό συμβούλιο στις πρώτες παρουσιάσεις, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του «Ηφαίστου» κ. Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, η λειτουργία του συνεταιρισμού θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους.

Ελέγξτε επίσης

Συνεδρίασε το ΔΣ της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης,  τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών …