ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε.: Νέες πιστοποιήσεις ISO

Η Υδάτωρ Α.Ε., ως μια εταιρεία που αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και των συνεργατών της, αναγνωρίζει ότι η απόκτηση πιστοποίησης κατά ISO δεν αποτελεί απλά και μόνο μια τυπική εφαρμογή προτύπων, αλλά επένδυση. Με απώτερο στόχο τη δέσμευσή της για παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και δραστηριοτήτων της σε όλα τα επίπεδα, η εταιρεία προχώρησε στην υιοθέτηση προτύπων κατά ISO, λαμβάνοντας τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

  • ISO 9001 | Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – απαιτήσεις.
  • ISO 14001 | Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • ISO 37001 | Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.
  • ISO 45001 | Συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας.

Με την υιοθέτηση των παραπάνω διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, καλείται να εφαρμόσει πρακτικές που προάγουν την ηθική επιχειρηματική λειτουργία και αναβαθμίζουν το εργασιακό περιβάλλον με τήρηση αυστηρών κανονισμών και προδιαγραφών για περιορισμό των εργασιακών κινδύνων και ασθενειών, ενώ διαμορφώνει περαιτέρω τις επιχειρησιακές τις ενέργειες, ώστε να επιτύχει –στο μέγιστο δυνατό βαθμό– μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η ενσωμάτωση στις πολιτικές της, μηχανισμών και διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς αποδεικνύει την ικανότητά της να παρέχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ακολουθώντας αυστηρές προδιαγραφές και όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που έχουν οριστεί από τα πρότυπα ISO.

Ελέγξτε επίσης

Βράβευση της Χαλκόρ για την ανακύκλωση χαλκού και κραμάτων χαλκού στα “Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2020”

Η Χαλκόρ, τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor διακρίθηκε για την υπεύθυνη πρακτική της σχετικά με …

Τα Περιοδικά μας