Aερισμός αποχετευτικών συστημάτων

Συμβατικά συστήματα και συστήματα με ανεπίστροφες βαλβίδες αερισμού. Πώς λειτουργούν, τι προβλήματα προκύπτουν και ποιες είναι οι προτεινόμενες λύσεις.
Του κ. Αλέξανδρου Μαχαίρα*

Στα αποχετευτικά συστήματα πραγματοποιείται ροή δύο στοιχείων εντός των σωληνώσεων: του νερού (που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των λυμάτων) και του αέρα.
Όταν αποχετεύουμε έναν υδραυλικό υποδοχέα σε έναν όροφο ενός κτιρίου, υπάρχει ροή των λυμάτων στον παράλληλο κλάδο του αποχετευτικού συστήματος, η οποία καταλήγει στην κάθετη αποχετευτική στήλη που εξυπηρετεί το κτίριο (και κατ? επέκταση τους παράλληλους κλάδους του).
Αυτή η ροή των λυμάτων ωθεί τον αέρα που υπάρχει στις σωληνώσεις του συστήματος προς τα κάτω, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αρνητική πίεση στο σύστημα, δηλαδή διαφορά πίεσης σε σχέση με την ατμοσφαιρική. Αυτή η πίεση τείνει να εξισορροπηθεί με την αναρρόφηση ατμοσφαιρικού αέρα από τον περιβάλλοντα χώρο.

Μέχρι να εξισορροπηθεί αυτό το διαφορικό πίεσης που δημιουργείται μεταξύ της τιμής της πίεσης εντός του αποχετευτικού συστήματος και της ατμοσφαιρικής, υπάρχουν διακυμάνσεις πίεσης στο σύστημα οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν από κλάσματα δευτερολέπτου έως και μερικά δευτερόλεπτα.

Τα συμβατικά συστήματα και τα φαινόμενα σιφωνισμού
Τα συμβατικά αποχετευτικά συστήματα περιλαμβάνουν μία κάθετη αποχετευτική στήλη στην οποία καταλήγουν παράλληλοι κλάδοι στους οποίους αποχετεύουν οι υδραυλικοί υποδοχείς (λεκάνες, μπανιέρες νιπτήρες, νεροχύτες) του κάθε διαμερίσματος . Η συγκεκριμένη στήλη καταλήγει ανοιχτή πάνω από το επίπεδο της στέγης ή της ταράτσας του κτιρίου, για να γίνεται από κει η αναρρόφηση του ατμοσφαιρικού αέρα για την εξισορρόπηση της αρνητικής πίεσης που δημιουργείται στο σύστημα κατά τη λειτουργία του (όπως εξηγήσαμε παραπάνω).
Σε τετραώροφα ή και ψηλότερα κτίρια, όμως, όταν αποχετεύουμε έναν υδραυλικό υποδοχέα, η αναρρόφηση του αέρα για την εξισορρόπηση της αρνητικής πίεσης πολλές φορές εξαναγκάζεται να γίνεται μέσα από τις οσμοπαγίδες των παράλληλων κλάδων, όπως είναι τα σιφώνια δαπέδου, τα σιφώνια του νεροχύτη κτλ.
Αυτό συμβαίνει διότι το ανοιχτό σημείο αναρρόφησης αέρα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που δημιουργείται η αρνητική πίεση και επειδή οι χρόνοι κατά τους οποίους δημιουργούνται οι προαναφερόμενες διακυμάνσεις της πίεσης (κατά τους οποίους το σύστημα τείνει να εξισορροπήσει το διαφορικό της πίεσης μεταξύ της ατμοσφαιρικής και αυτής που υπάρχει στο σύστημα) είναι πολύ μικροί.
Έτσι παρουσιάζεται συχνά το λεγόμενο «φαινόμενο του σιφωνισμού», δηλαδή να αναρροφάται αέρας μέσα από τις οσμοπαγίδες και να ρίχνει τη στάθμη τους κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα προστασίας, με αποτέλεσμα να περνάνε μυρωδιές από το αποχετευτικό σύστημα στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. Το φαινόμενο του σιφωνισμού αυξάνει επίσης και το θόρυβο λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος.
Συμβατικά συστήματα σε πολυώροφα κτίρια και το φαινόμενο της θετικής πίεσης Σε πολυώροφα κτίρια (άνω των 6 ορόφων) εμφανίζεται συχνά και το φαινόμενο της θετικής πίεσης στο σύστημα.
Αυτό συμβαίνει διότι το νερό των λυμάτων, όταν αποχετεύεται από τους πάνω ορόφους, λόγω της επιτάχυνσης της βαρύτητας, έχει μεγάλη ταχύτητα όταν φτάσει στη βάση της κάθετης αποχετευτικής στήλης· και στο σημείο που αυτή καμπυλώνεται για να οριζοντιωθεί και να οδηγηθεί στο δίκτυο ή στη δεξαμενή λυμάτων (π.χ. στο βόθρο), δημιουργείται στιγμιαία ένα «παραπέτασμα ρευστού» από τα λύματα, το οποίο δεν επιτρέπει τη ροή του αέρα που κινείται προς τα κάτω, οπότε αντιστρέφεται η πίεση και από αρνητική γίνεται θετική, αντιστρέφοντας και τη ροή του αέρα.
Αυτή η αντιστροφή της πίεσης ταξιδεύει μέσα στο σύστημα και προς τα πάνω επίπεδα με ταχύτητες που μπορεί να φτάσουν και τα 320m/sec, δηλαδή πλησιάζουν την ταχύτητα του ήχου.
Το αποτέλεσμα είναι να προσπαθούν να εκτονωθούν σε κάποιο άνοιγμα του συστήματος, και σε πολλές περιπτώσεις εκτονώνονται μέσα από τις οσμοπαγίδες, δημιουργώντας φυσαλίδες μολυσμένου αέρα από το αποχετευτικό σύστημα σε αυτές, ενώ από τις φυσαλίδες μπορεί να ελευθερωθεί στο χώρο μολυσμένος αέρας από το σύστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε πάλι δυσοσμίες στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου.

Σύγχρονος σχεδιασμός αποχετευτικών συστημάτων με τη χρήση ανεπίστροφων βαλβίδων αερισμού (Α.Β.Α.)
Τα προαναφερόμενα προβλήματα δημιούργησαν την ανάγκη για έρευνες ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων, η οποία επηρεάζει και την ποιότητα διαβίωσης εντός των κτιρίων. Προβλήματα όπως οι δυσοσμίες στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου και ο αυξημένος θόρυβος κατά τη λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα διαβίωσης στα κτίρια, και έπρεπε να αντιμετωπιστούν.
Πολυετείς έρευνες οδηγήσανε στην δημιουργία των ανεπίστροφων βαλβίδων αερισμού (Α.Β.Α.), οι οποίες προορίζονταν για να προσφέρουν άμεσο αερισμό στα κατάλληλα σημεία του αποχετευτικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπίζεται ταχύτερα το διαφορικό πίεσης που δημιουργείται από τη λειτουργία τους και να μην παρουσιάζονται τα φαινόμενα του σιφωνισμού, της θετικής πίεσης και του αυξημένου θορύβου, τα οποία οδηγούν στα προαναφερόμενα ενοχλητικά προβλήματα.
Η καινοτόμος αρχή της λειτουργίας των Α.Β.Α. (βλ. εικόνα 3) είναι να ανοίγουν για να αναρροφάται αέρας ώστε να εξισορροπείται η αρνητική πίεση που παρουσιάζεται στο σύστημα όταν αποχετεύουμε έναν υδραυλικό υποδοχέα, αλλά να μην επιτρέπουν την έξοδο του μολυσμένου αέρα από το αποχετευτικό σύστημα στο εσωτερικό του κτιρίου.
Οι Α.Β.Α., τοποθετημένες στα κατάλληλα σημεία του αποχετευτικού συστήματος, προσφέρουν άμεσα αερισμό στο σημείο ανάγκης, εξαλείφοντας το διαφορικό πίεσης και προστατεύοντας τις οσμοπαγίδες του συστήματος, διατηρώντας τη στάθμη τους στα κατάλληλα επίπεδα, ώστε να μην περνάνε δυσάρεστες μυρωδιές στο χώρο του κτιρίου.

Πλεονεκτήματα και λύσεις που προσφέρουν οι Α.Β.Α.
Τοποθετώντας μία Α.Β.Α. σε κάθε παράλληλο κλάδο στο κατάλληλο σημείο ανάγκης, εξαλείφεται η απόσταση που υπάρχει στα συμβατικά αποχετευτικά συστήματα από το σημείο αερισμού (που στα συμβατικά συστήματα είναι η κορυφή της κάθετης αποχετευτικής στήλης που καταλήγει πάνω από την οροφή του κτιρίου) μέχρι το σημείο που δημιουργείται η αρνητική πίεση όταν αποχετεύουμε έναν υδραυλικό υποδοχέα.

Έτσι εξαλείφεται και το φαινόμενο του σιφωνισμού, και οι οσμοπαγίδες θα διατηρούν τη στάθμη του νερού στα κατάλληλα επίπεδα χωρίς να περνάνε δυσοσμίες στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. Παράλληλα, επειδή οι διακυμάνσεις της πίεσης εντός του αποχετευτικού συστήματος εξαλείφονται σε πολύ μικρότερο χρόνο, μειώνονται οι θόρυβοι λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος και γενικώς βελτιώνεται σημαντικά η λειτουργία του.
Από τη βελτίωση αυτή της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος βελτιώνεται και η ροή των λυμάτων στις σωληνώσεις και ελαχιστοποιείται η περίπτωση φραγής των οριζόντιων σωληνώσεων από επικαθίσεις ακαθάρτων.
Οι Α.Β.Α. προσφέρουν και τη λύση του μειωμένου κόστους κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος. Σε συστήματα που καταλήγουν σε κεντρικό δίκτυο, η τοποθέτηση μίας μεγάλης Α.Β.Α. στην κορυφή της κάθετης αποχετευτικής στήλης επιτρέπει στο να καταλήγει αυτή κάτω από το επίπεδο της ταράτσας ή της στέγης του κτιρίου, χωρίς να χρειάζονται κοστοβόρα τρυπήματα αυτής.
Οι Α.Β.Α. καταργούν και την ανάγκη κατασκευής παράλληλων γραμμών αερισμού στα αποχετευτικά συστήματα πολυώροφων κτιρίων, διότι προσφέρουν άμεσο αερισμό στους παράλληλους κλάδους του κτιρίου, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος κατασκευής τους.
Σε συστήματα με βόθρο, επειδή είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτόνομη γραμμή αερισμού του βόθρου, η τοποθέτηση μίας βαλβίδας με φίλτρο ενεργού άνθρακα που επιτρέπει και την είσοδο και την έξοδο του αέρα για να εκτονώνεται το σύστημα, μας δίνει τη δυνατότητα να κρατηθεί η κατάληξη της γραμμής αερισμού του βόθρου σε χαμηλά επίπεδα, διότι ο αέρας που θα βγαίνει από αυτή τη βαλβίδα θα είναι φιλτραρισμένος από τον ενεργό άνθρακα και κατ? επέκταση καθαρός χωρίς δυσοσμίες .
Έτσι, δεν χρειάζεται με την τοποθέτηση αυτής της βαλβίδας να καταλήγει η αυτόνομη γραμμή αερισμού του βόθρου πάνω στην ταράτσα, διότι δεν θα έχουμε μυρωδιές στον περιβάλλοντα χώρο.
Σε περιοχές όπου σε περιόδους βαρομετρικού χαμηλού παρουσιάζονται ισχυροί άνεμοι οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη πίεση στο σύστημα και φαινόμενα φυσαλίδων στις οσμοπαγίδες του συστήματος (που οδηγούν στην εμφάνιση μυρωδιών στο χώρο του κτιρίου, όπως στην περίπτωση της θετικής πίεσης που εμφανίζεται στα πολυώροφα κτίρια), η τοποθέτηση μίας μεγάλης Α.Β.Α. στην κορυφή της κάθετης αποχετευτικής στήλης αποτρέπει και αυτό το φαινόμενο.

Αντιμετώπιση της θετικής πίεσης στα πολυώροφα κτίρια με αποσβεστήρα θετικής πίεσης

Όπως προαναφέραμε, η θετική πίεση που εμφανίζεται στα πολυώροφα κτίρια άνω των 6 ορόφων, μπορεί και αυτή να δημιουργήσει προβλήματα, όπως εμφάνιση δυσάρεστων μυρωδιών στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. Η αντιμετώπισή της γίνεται με την τοποθέτηση αποσβεστήρων θετικής πίεσης (Positive Pressure Attenuator [P.A.P.A.], βλ. εικόνα 6) στα κατάλληλα σημεία της κάθετης αποχετευτικής στήλης.
Οι συγκεκριμένοι αποσβεστήρες είναι μεγάλες σε μέγεθος βαλβίδες με διάφραγμα, στις οποίες εκτονώνεται η θετική πίεση που εμφανίζεται στο σύστημα και διαδίδεται με μεγάλες ταχύτητες προς τα πάνω. Οι βαλβίδες αυτές λειτουργούν ως αποσβεστήρες, απορροφώντας αυτή τη μετάδοση και προστατεύοντας τις οσμοπαγίδες του συστήματος. Είναι απαραίτητες σε όλα τα κτίρια που ξεπερνάνε τους 10 ορόφους διότι σε αυτά τα κτίρια το φαινόμενο της θετικής πίεσης είναι πολύ συχνό και οδηγεί στα προβλήματα που προαναφέραμε.
Οι Α.Β.Α. έχουν συνήθως εγγύηση εφ? όρου ζωής του αποχετευτικού συστήματος, δεν χρειάζονται καμία συντήρηση και είναι πολύ εύκολες στην τοποθέτηση. Τέλος, αποτελούν την πιο αξιόπιστη και τη λιγότερο κοστοβόρα λύση για να αντιμετωπιστούν τα εγγενή προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία του.

* Ο κ. Αλέξανδρος Μαχαίρας είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ελέγξτε επίσης

Παραβολικός επιμήκης ηλιακός θερμικός συλλέκτης

Άρθρο των κ. Ευάγγελου Μπέλλου & Χρήστου Τζιβανίδη* Εισαγωγή Με τη παραγωγή θερμότητας έως και …