Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

ΑρχικήΕταιρική ΠαρουσίασηENCO ΕΠΕ: Εξοπλισμός και συστήματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών μετρήσεων

ENCO ΕΠΕ: Εξοπλισμός και συστήματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών μετρήσεων

Με κύρια δραστηριότητα την εφαρμογή τεχνολογιών μετρήσεων και την παροχή υπηρεσιών στους τομείς του περιβαλλοντικού ελέγχου των βιομηχανικών εκπομπών, της διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, της ποιότητας της ατμόσφαιρας και των βλαπτικών παραγόντων σε οικιακούς και εργασιακούς χώρους, η ENCO EΠΕ* ιδρύθηκε από τρεις φιλόδοξους νέους μηχανικούς στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Με όραμα και προσήλωση στους αρχικούς στόχους της αλλά και στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, πολύ σύντομα η ENCO EΠΕ σημείωσε αξιόλογη πρόοδο, δημιουργώντας ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και ένα περιφερειακό γραφείο στην Κύπρο, προκειμένου να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το πεδίο δράσης της στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή.

Εκτός από τις τεχνολογίες περιβαλλοντικών μετρήσεων, η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου, επιτήρησης και βελτιστοποίησης βιομηχανικών καύσεων, συστήματα ποιοτικού ελέγχου για βιομηχανικές γραμμές παραγωγής και συμπληρωματικό εξοπλισμό για κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και για έργα υποδομής, όπως είναι τα συστήματα ακουστικής και οπτικής σήμανσης και τα συστήματα θερμικής διαχείρισης για κρίσιμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (πίνακες αυτοματισμού σε γραμμές παραγωγής κλπ.).

Προηγμένο εργαστήριο

Η ENCO EΠΕ υπήρξε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία από το 1996 ανέπτυξε ένα ανεξάρτητο και επαγγελματικά οργανωμένο εργαστήριο παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικών μετρήσεων, με έμφαση στις μετρήσεις βιομηχανικών εκπομπών. Το εργαστήριο εξοπλίστηκε με τα καλύτερα πρότυπα μετρητικά φορητά όργανα της διεθνούς αγοράς και τα κατάλληλα φορτηγά οχήματα, ενώ στελεχώθηκε με έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε μία πλήρης και υψηλών προδιαγραφών εργαστηριακή υποδομή υποστήριξης στην έδρα της εταιρείας, με χώρους επεξεργασίας και ανάλυσης δειγμάτων, καθώς και αποθήκευσης, βαθμονόμησης και συντήρησης εξοπλισμού.

Σήμερα, η εταιρεία προσφέρει μία τεράστια γκάμα προϊόντων μετρήσεων στο σύνολο της ελληνικής βαριάς βιομηχανίας, όπως είναι όλες οι λιγνιτικές θερμοηλεκτρικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., εργοστάσια (εντός και εκτός Ελλάδας) των μεγαλύτερων βιομηχανιών παραγωγής τσιμέντου, διυλιστήρια, χαλυβουργίες, αποτεφρωτήρες ειδικών αποβλήτων, χημικές και μεταλλουργικές / μεταλλευτικές βιομηχανίες, καθώς και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά και πλήθος μεσαίου και μικρού μεγέθους βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα.

Συστήματα συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών

Η προμήθεια συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών (Continuous Emission Monitoring Systems [CEMS]) αποτελεί βασική δραστηριότητα της εταιρείας. ΤΑ CEMS τοποθετούνται συνήθως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε ρυθμιστικά όρια εκπομπών, όπως είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα διυλιστήρια, οι βιομηχανίες τσιμέντου, τα χαλυβουργεία και οι αποτεφρωτήρες απορριμμάτων. Συνδυάζοντας την εξαιρετική τεχνογνωσία με τις δεξιότητες διαχείρισης έργου, η ENCO EΠΕ παρέχει ανταγωνιστικές λύσεις για συστήματα CEMS «με το κλειδί στο χέρι», όπως:

– Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ENCO έχει μεγάλη εμπειρία σε εφαρμογές CEMS σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς παρέχει την κατάλληλη διαμόρφωση για όλη την γκάμα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Από το 2004, η εταιρεία έχει προμηθεύσει με συστήματα συνεχούς καταγραφής πολλές νέες ηλεκτροπαραγωγές μονάδες φυσικού αερίου συνολικής ισχύος άνω των 3.000 MW, ενώ από το 2010 δραστηριοποιείται με επιτυχία στις αγορές της Μέσης Ανατολής.

– Αποτέφρωση απορριμμάτων, διυλιστήρια και άλλες εφαρμογές CEMS. Συχνά απαιτείται συνεχής παρακολούθηση εκπομπών αερίων σε διαφορετικές βιομηχανικές διαδικασίες και εγκαταστάσεις όπως είναι τα διυλιστήρια και οι βιομηχανίες τσιμέντου, χάλυβα και αποτέφρωσης απορριμμάτων, οι οποίες επίσης υπόκεινται σε περιβαλλοντική άδεια. Σε πολλές από αυτές τις διαδικασίες, η παρακολούθηση των εκπομπών είναι ένα τεχνικά πολύπλοκο και απαιτητικό έργο, με αυστηρότερα όρια τιμών εκπομπών, περισσότερες παραμέτρους για μέτρηση, σκληρά καυσαέρια, συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και υψηλές απαιτήσεις για αναφορά στις αρχές.

Η ENCO έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την γκάμα προϊόντων για την κάλυψη κάθε εφαρμογής με τα καταλληλότερα και υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα όργανα, παρέχοντας αξιόπιστη παρακολούθηση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος κτήσης και συντήρησης.

Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Η ENCO ΕΠΕ προσφέρει μεγάλη γκάμα υπηρεσιών περιβαλλοντικών μετρήσεων, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί την ελληνική αγορά με πληθώρα προϊόντων και οργάνων μετρήσεων, σχεδόν για κάθε περιβαλλοντική εφαρμογή, όπως είναι τα ακόλουθα:

–           Όργανα δειγματοληψίας και συνεχούς μέτρησης παραμέτρων ποιότητας της ατμόσφαιρας, πλήρεις σταθμοί συνεχούς μέτρησης και καταγραφής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και συστήματα μέτρησης και καταγραφής ποιότητας της ατμόσφαιρας, για χαμηλού κόστους περιβαλλοντική παρακολούθηση σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους και αστικές περιοχές, με σύγχρονης τεχνολογίας ασύρματη μετάδοση δεδομένων.

–           Αναλυτές μέτρησης και καταγραφής βιομηχανικών καύσεων.

–           Εξοπλισμός μετρήσεων περιβάλλοντος, καθώς και εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε κατασκευαστικά έργα υποδομής (όπως είναι κτίρια, αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια).

–           Ανιχνευτικά συστήματα ραδιενέργειας τύπου πύλης (portal) για βιομηχανίες, συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια, αεροδρόμια και εγκαταστάσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης και διάθεσης απορριμμάτων.

–           Ανιχνευτές διαρροών βιοαερίου / μεθανίου.

–           Οσμόμετρα.

–           Δειγματολήπτες μικροβιακού φόρτου.

–           Σταθμήμετρα, μετρητές αγωγιμότητας, θολόμετρα, αναλυτές πτητικών ενώσεων.

–           Ηχόμετρα, ηχοδοσίμετρα.

Εξοπλισμός μετρήσεων για εγκαταστάσεις θέρμανσης

Από το 1994 η ENCO ΕΠΕ παρέχει ένα πλήρες πακέτο μέσων για μετρήσεις καυσαερίων, διαρροών, πίεσης, θερμοκρασίας, παροχής αέρα, υγρασίας κ.ά. Πρόκειται για φορητούς αναλυτές καυσαερίων για όλα τα στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, μόνιμες συσκευές ανίχνευσης διαρροών καυσίμων, μανόμετρα ακριβείας για υδραυλικά τεστ διαρροών ή για τη μέτρηση ελκυσμού καμινάδας. Όλες οι συσκευές και τα μηχανήματα καλύπτονται τεχνικά από τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας, τα οποία αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, την εκπαίδευση των χειριστών και την περιοδική συντήρηση.

Διακεκριμένοι συνεργάτες

Έπειτα από 30 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας, η ENCO ΕΠΕ αποτελεί σημαντικό παίκτη στην ελληνική αγορά, ενώ έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη και αντιπροσωπεύει επάξια τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους του χώρου.

Μερικοί από τους συνεργάτες της είναι οι: Aalborg, Aethlabs, AQMesh, Buehler Technologies, Castle Advanced Sound Solutions, DadoLab, Dickson, Droplet Technologies, Durag Group, Eco Physics, Ecotech, Envirosoft, ETG Risorse e Tecnologia, ExTox, Fuji Electric France, Gasmet Technologies Oy, Global Water, QED Geotech UK, Innova Air Tech Instruments – Lumasense, ISC-Oldham, MRU GmbH, Novatech Controls, Paul Gothe, Protea Ltd, Sensidyne Air Monitoring, Signal Group, Svantek, Thermo Electron Coorporation και TSI Incorporated.

*Παρουσίαση στο έντυπο τεύχος Ιανουαρίου 2022

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ