Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκαν οι τροπολογίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τις συμβιβαστικές τροπολογίες στην «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD)» με ευρεία πλειοψηφία.

Η έκθεση αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της τρέχουσας EPBD και την επικείμενη πρόταση αναθεώρησης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2021. Το σχέδιο έκθεσης δημοσιεύτηκε στις 14 Ιουλίου 2021 υπό τον εισηγητή Seán Kelly και η επιτροπή ITRE ενέκρινε τώρα τις τροπολογίες της για το σχέδιο αυτό το οποίο  θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής, όπου θα τεθεί εκ νέου προς ψήφιση.

Ελέγξτε επίσης

Χαλκός: Ο πρωταγωνιστής πολλών σύγχρονων συστημάτων και εφαρμογών

Ο χαλκός είναι το μέταλλο που συνοδεύει τον άνθρωπο από τα πρώτα χρόνια της ζωής …

Τα Περιοδικά μας