Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑρχικήΗλιακάΓιατί τα ηλιοθερμικά συστήματα των μελών της ΕΒΗΕ είναι η σίγουρη επιλογή

Γιατί τα ηλιοθερμικά συστήματα των μελών της ΕΒΗΕ είναι η σίγουρη επιλογή

Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες παγκοσμίως στη χρήση ηλιακής θερμικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η αναλογία των εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών ανά κάτοικο είναι μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται πλέον σε αυτό τον τομέα και έχουν κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας αγοράς. Στους σκοπούς της EBHE περιλαμβάνονται η μελέτη, η προαγωγή, η παρακολούθηση της τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης των θεμάτων που άπτονται της ηλιακής ενέργειας, η διάδοση των ηλιακών εφαρμογών, η συνεργασία μεταξύ των μελών η εκπροσώπησή τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο αλλά και η προστασία των καταναλωτών.

Για τον αγοραστή η απόκτηση ενός προϊόντος είναι συμφέρουσα όταν έχει τις προδιαγραφές που ανταποκρίνονται πλήρως στην ανάγκη του και το αποκτά στην καλύτερη προσφερόμενη τιμή, η οποία προκύπτει από τον ιδανικό συσχετισμό της τιμής με το συνολικό όφελος που θα καρπωθεί ο αγοραστής από το προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια της υποσχόμενης ζωής του. Είναι ο εμπλουτισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων με πρόσθετη αξία, η οποία περιλαμβάνει ποικίλες υπηρεσίες και διασφαλίσεις, όπως ελέγχους, ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη για τη μέγιστη εκμετάλλευσή τους.

Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) προτείνει στους καταναλωτές να επιλέγουν από τις επώνυμες εταιρίες-μέλη της. Με αυτό τον τρόπο επωφελούνται από τις αυστηρές προδιαγραφές που η ίδια η ΕΒΗΕ έχει θέσει για τα προϊόντα των μελών της.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας έχει καταξιωθεί, και όχι άδικα, στη συνείδηση κάθε ελληνικού νοικοκυριού ως η πλέον αξιόπιστη και οικονομική λύση για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης.

Στις μέρες μας η αξιοποίηση των θερμικών ηλιακών προϊόντων δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή ζεστού νερού, αλλά επεκτείνεται σε εφαρμογές όπως είναι η υποβοήθηση της θέρμανσης, η ηλιακή ψύξη καθώς και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Ανεξάρτητα όμως ποια θα είναι η εφαρμογή, η αποδοτικότητα κάθε εγκατάστασης εξαρτάται Κάθε θερμικό ηλιακό προϊόν έχει δοκιμαστεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» επιστημονικής εξέλιξης των θεμάτων που άπτονται της ηλιακής ενέργειας, η διάδοση των ηλιακών εφαρμογών, η συνεργασία μεταξύ των μελών η εκπροσώπησή τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο αλλά και η προστασία των καταναλωτών.

Η χώρα μας έχει την τύχη να διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους παραγωγής θερμικών ηλιακών στον κόσμο, με καταξιωμένα προϊόντα, τα οποία εξάγονται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του πλανήτη.

Ο Έλληνας καταναλωτής που επιθυμεί να αγοράσει ένα αξιόπιστο και αποδοτικό ηλιοθερμικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια από τις επώνυμες εταιρείες – μέλη της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ).

Με αυτόν τον τρόπο επωφελείται από τις αυστηρές προδιαγραφές που η ίδια η ΕΒΗΕ έχει θέσει για τα προϊόντα των μελών της. Συγκεκριμένα, κάθε θερμικό ηλιακό προϊόν μέλους της ΕΒΗΕ έχει δοκιμαστεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως είναι αυτό που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τόσο για την απόδοσή του όσο και για την αξιοπιστία του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός μέλους στην ΕΒΗΕ είναι η ύπαρξη των σχετικών εκθέσεων δοκιμής. Πρακτικά ο καταναλωτής αγοράζει ένα ηλιοθερμικό σύστημα με γνωστή απόδοση, το οποίο έχει ελεγχθεί για την αξιοπιστία του σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Φυσικά, πολλά από τα προϊόντα μελών της ΕΒΗΕ διαθέτουν επιπλέον διεθνείς πιστοποιήσεις όπως π.χ. την πιστοποίηση Solar Keymark.

Επίσης, όλα τα προϊόντα μελών της ΕΒΗΕ συμμορφώνονται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και συγκεκριμένα με τους κανονισμούς για την ενεργειακή επισήμανση (Eco Label – EK 813/2013) και τον οικολογικό σχεδιασμό (Eco Design – EK 814/2013).

Πρακτικά ο καταναλωτής, μέσω του δελτίου προϊόντος και της ενεργειακής ετικέτας, έχει πρόσβαση στα πραγματικά χαρακτηριστικά του ηλιοθερμικού συστήματος, όπως είναι π.χ. η πραγματική χωρητικότητα νερού του ηλιακού θερμοσίφωνα ή οι θερμικές απώλειες του δοχείου αποθήκευσης θερμότητας. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται από τυχόν παραπλανητικές πληροφορίες και γνωρίζει από την αρχή τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ηλιοθερμικού συστήματος που θα αγοράσει.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΒΗΕ, η παραγωγή των προϊόντων πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από διεθνείς φορείς πιστοποίησης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η υψηλή και σταθερή ποιότητα παραγωγής των προϊόντων όλων των εταιρειών-μελών της ΕΒΗΕ.

Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Έλληνας καταναλωτής, επιλέγοντας ένα ηλιοθερμικό προϊόν από μέλη της, απολαμβάνει την ποιότητα και τη σιγουριά που απολαμβάνουν οι εκατομμύρια ικανοποιημένοι κάτοχοι ηλιοθερμικών συστημάτων μελών της ΕΒΗΕ σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ