ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. Σεμινάρια για τους επαγγελματίες του κλάδου

Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης & Ενέργειας, σε συνεργασία με την εταιρεία «Risk Management Systems», διοργανώνει σεμινάρια τηλεκατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματιών του κλάδου στην εφαρμογή μέσων ατομικής προστασίας από τον νέο κορονοϊό με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Όπως αναφέρει η Ένωση, η τηλεκατάρτιση διεξάγεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με τη μορφή δίωρων σεμιναρίων των 20 ατόμων, και απευθύνεται στους τεχνικούς επαγγελματίες που ανήκουν στο προσωπικό των εταιρειών με εξειδικευμένο πρωτόκολλο εργασίας σε:

 • Συντηρήσεις / εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
 • Συντηρήσεις / εγκαταστάσεις λεβητοστασίων.
 • Συντηρήσεις / εγκαταστάσεις συστημάτων κλιματισμού κάθε τύπου και αεραγωγών.
 • Τοποθέτηση και συντήρηση ηλιακών συστημάτων και φωτοβολταϊκών.
 • Συντήρηση κλιματιστικών και αεραγωγών. lΥδραυλικές εγκαταστάσεις.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης.

Κατά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης και παραδίδεται εκπαιδευτικό υλικό, καθώς επίσης και τα πρωτόκολλα εργασίας, με το ακόλουθο περιεχόμενο προγράμματος:

 • Τι είναι ιογενείς λοιμώξεις.
 • Πώς μεταδίδονται.
 • Ατομική προστασία, χρήση μέσων σε αερομεταφερόμενες λοιμώξεις.
 • Μέτρα και προφυλάξεις.
 • Χρήση εργαλείων και ορθή εργασία.
 • Αποστάσεις ασφαλείας.
 • Απολύμανση εργαλείων.
 • Συστάσεις προς τους πελάτες.

Τo πρωτόκολλο εργασίας –η σύνταξη του οποίου θα προκύψει μετά από αναλυτική περιγραφή των εργασιών– θα περιλαμβάνει:

 • Γενικές πληροφορίες περί κορονοϊού, λοίμωξης Covid-19, και επικινδυνότητας.
 • Γενικά μέτρα και αρχές αντιμετώπισης.
 • Γενικοί κίνδυνοι για τεχνικούς.
 • Ειδικά μέτρα και αρχές αντιμετώπισης για τεχνικούς.
 • Γενικοί κίνδυνοι για τους συγκεκριμένους τεχνικούς.
 • Ειδικότερα μέτρα και αρχές αντιμετώπισης για τους συγκεκριμένους τεχνικούς.

Ελέγξτε επίσης

Χρονική επέκταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέχρι 31/12/20

Τη χρονική παράταση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018 μέχρι τις 31 …

Τα Περιοδικά μας