Ο μηχανικός αερισμός ήταν ανάγκη που υπήρχε προ του κορονοϊού και πλέον αποτελεί μέρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου

Άρθρο του κ. Λάμπρου Δαβή*

Η εξέλιξη των τεχνολογιών κτιριακών εγκαταστάσεων έχει οδηγήσει σε όλο και πιο ερμητικά κλειστούς χώρους και σε λύσεις που προσφέρουν καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον για τον άνθρωπο, επιτυγχάνοντας: α) εξοικονόμηση ενέργειας και β) δημιουργία μικροκλίματος άνεσης σε όλες τις εποχές του χρόνου. Οι συνθήκες για μια γενικώς αποδεκτή κατάσταση μικροκλίματος είναι 22ο C θερμοκρασία, 50% σχετική υγρασία και 30m3 /h φρέσκου αέρα ανά άνθρωπο.

Τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC) μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές με μια βασική διαφορά σε σχέση με τα παλαιότερα: Τα σημερινά εξελιγμένα συστήματα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους την εξοικονόμηση ενέργειας, και το κάνουν. Ο αερισμός μιας κατοικίας, ενός γραφείου και γενικότερα ενός εσωτερικού χώρου (μικρότερου ή μεγαλύτερου), δεν μπορεί πλέον να βασίζεται ούτε στο άνοιγμα του παραθύρου και της μπαλκονόπορτας, ούτε σε εισαγωγή ή απαγωγή αέρα με απλούς ανεμιστήρες.

Όταν επενδύει κάποιος στην κατοικία ή στο κτίριό του ένα μεγάλο ποσό για να το μονώσει και να πετύχει την καλύτερη αεροστεγανότητα, δεν μπορεί να σκέφτεται μετά ότι, όταν ανοίγει τα παράθυρα για ανανέωση του αέρα και έχει απώλεια ενέργειας, θα δαπανά «ένα τσουβάλι χρήματα» για να θερμαίνει ή να ψύχει ξανά το χώρο του. Η ανάκτηση θερμότητας, μια τεχνολογία αρκετών δεκαετιών, έχει φτάσει πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα, άνω του 90%, γεγονός που σημαίνει ότι συγκεκριμένοι εναλλάκτες μπορούν να βγάζουν έξω τον αέρα των 22ο C ενός χώρου, και από εξωτερικό περιβάλλον που έχει 0o C να διοχετεύουν στο χώρο αέρα άνω των 18ο C. Σκεφτείτε, λοιπόν, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι εναλλάκτες, τι θερμοκρασία θα είχε ο χώρος, αν ανανεωνόταν ο εσωτερικός αέρας με φρέσκο αέρα 0ο C.

Όμως στις σημερινές συνθήκες δεν αρκεί μόνο η εξοικονόμηση· απαιτείται και συνεχής έλεγχος του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) μέσα στο χώρο. Το CO2 , χημική ένωση του οξυγόνου και του άνθρακα, είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο απόλυτα απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή (βλ. φωτοσύνθεση) αλλά και ταυτόχρονα επικίνδυνο. Επικίνδυνο όχι μόνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά και για τις συγκεντρώσεις του μέσα σε κλειστούς χώρους, καθώς το εκλύουν ο άνθρωπος με την αναπνοή του, τα φυτά, τα ζώα, ακόμη και η ωρίμανση των φρούτων και λαχανικών. Η συγκέντρωσή του σε αστικές περιοχές και σε μεγάλες πόλεις εκτιμάται σήμερα στα 400ppm στον εξωτερικό αέρα. Ο άνθρωπος, μέσω της αναπνοής του όταν είναι καθήμενος, αναπνέει αέρα 15-20 lit/h και εκπνέει πάνω από το εκατονταπλάσιο αυτού σε CO2.

Μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε ότι σε ένα κλειστό δωμάτιο, τα 400ppm CO2 μπορούν να ξεπεράσουν σε 45 λεπτά τα 1.000ppm. Το τι σημαίνει αυτό φαίνεται στον πίνακα 1. Σύμφωνα με τον πίνακα, το CO2 αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που πρέπει να παρακολουθείται, αλλά δεν είναι ο μόνος. Η υγρασία στους εσωτερικούς χώρους είναι επίσης ένας παράγοντας που πρέπει να ελέγχεται για την επίτευξη του επιθυμητού υγιεινού μικροκλίματος. Όλοι μας έχουμε αισθανθεί την υγρασία, και πολλοί από εμάς έχουν δει να εμφανίζονται μούχλα και υγρασία στους τοίχους και κατ’ επέκταση ανεπιθύμητες οσμές. Και πάλι ο άνθρωπος παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία υγρασίας μέσα στο χώρο, τόσο ο ίδιος όσο και διάφορες δραστηριότητές του. Ημερησίως μια τετραμελής οικογένεια «δημιουργεί» 8-11 kg υδρατμών, με τις εξής δραστηριότητες:

  • Αναπνοή – εξάτμιση: 4-5 kg
  • Μαγείρεμα, μπάνιο / ντουζ: 2-3 kg
  • Πλύσιμο ρούχων, στέγνωμα: 2-3 kg. Σε συνθήκες συμπύκνωσης, 1 kg υδρατμού μπορεί να γίνει 1 kg νερού! Ο μηχανικός αερισμός, όμως, έχει τη δυνατότητα να αποβάλλει αυτό τον «πλούσιο» σε CO2 και υγρασία αέρα και να τον αντικαθιστά με φρέσκο φιλτραρισμένο αέρα με πολύ λιγότερη περιεκτικότητα σε CO2 και υγρασία, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας της θέρμανσης και της ψύξης και δημιουργώντας το μικροκλίμα άνεσης για το χρήστη του χώρου. Σήμερα, την εποχή του κορονοϊού, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για ανανέωση του αέρα του εσωτερικού χώρου, μόνιμα, υγιεινά και με το μικρότερο κόστος λειτουργίας. Και όλα αυτά ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας μπορεί να τα εξασφαλίσει!

Δείτε τις φωτογραφίες στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2020 του «Θερμοϋδραυλικού»

*Ο κ. Λάμπρος Δαβής είναι εκπρόσωπος της WOLF Gmbh, Rep.Office Greece.

Ελέγξτε επίσης

Μεθοδολογία για εκτίμηση των ωφελειών της αντικατάστασης παλαιού εξοπλισμού με αντλίες θερμότητας

Άρθρο του κ. Απόστολου Ευθυμιάδη* Tα περισσότερα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων παρέχουν πλέον σημαντική επιδότηση …