Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

ΑρχικήΑποχέτευσηΠόσο άλλαξαν τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης από την αρχαιότητα;

Πόσο άλλαξαν τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης από την αρχαιότητα;

Το πρώτο γνωστό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης για ολόκληρη πόλη το συναντάμε στην Κνωσό. Οι ανασκαφές του Άρθουρ Έβανς στις αρχές του αιώνα έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό σύστημα ύδρευσης. Το νερό μεταφερόταν μέσα σε πήλινους σωλήνες από αρκετά μακριά, απ’ τις περιοχές Κουνάβων και Αρχανών στο υδραγωγείο της πόλης και από εκεί διανεμόταν στα σπίτια.

Τα σπίτια ήταν ξύλινα, πέτρινα και μαρμάρι­να, και μερικά απ’ αυ­τά με τρεις, λιγότερα με τέσσερις αλλά και λίγα, όπως το παλάτι, με πέντε ορόφους. Κάποια δημόσια κτί­ρια, μάλλον αποθήκες τροφίμων, είχαν επενδυμένους τοίχους με κεραμικά πλακάκια παρόμοια με τα σημερινά.

Τα τμήματα από ψημένο πηλό είχαν κατασκευαστεί με τρόπο που να εγκαθίστανται εύκολα.

Επικάλυψη των άκρων χρησι­μοποιούνταν για ομαλές ενώ­σεις, εξασφαλίζοντας ελεύθε­ρη ροή του νερού και ελάχιστο στροβιλισμό. Πριονωτή διαμόρ­φωση των ενώσεων διατηρούσε την ένωση σίγουρη. Έτσι όπως είναι δεν λέει και πολλά, αλλά βλέπουμε κατασκευή πήλινων σωλήνων με κατάλληλα διαμορ­φωμένα άκρα, που επέτρεπαν συνδέσεις με μέγιστη ασφάλεια αλλά και βέλτιστη ροή.

Είναι προφανές ότι για τέτοια ακρίβεια συνδέσεων θα χρησι­μοποιούσαν καλούπι στις κατα­σκευές, που θα εξασφάλιζε τό­σο ομοιογένεια και τυποποίηση σωλήνων όσο και ταχύτητα πα­ραγωγής. Το σχήμα δείχνει να έχει μπει πηλός για σφράγισμα της ένωσης όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Τουλάχι­στον ενδιαφέρον!

Απλός τρόπος καθαρισμού ήταν τα ενδιάμεσα φρεάτια συντήρη­σης του δικτύου όπου έπεφτε η πίεση του νερού, και μπορούσαν να επιπλεύσουν ή να βυθιστούν οι όποιες ακαθαρσίες πριν το νερό συνεχίσει την πορεία του.

Οι ανασκαφές στα ανάκτορα της Κνωσού αποκάλυψαν ένα τέλειο αποχετευτικό σύστημα, λουτρά και εγκαταστάσεις για γεωργι­κή εκμετάλλευση του νερού.

Στην Κνωσό συναντάμε για πρώτη φορά τη χρήση σιφωνί­ου στην αποχέτευση. Η ποιότη­τα ζωής και προφανώς η γνώση κανόνων υγιεινής μέσα στο σπίτι δεν μπορούσε να συμβι­βαστεί με ανεπιθύμητες οσμές απ’ το δίκτυο αποχέτευσης. Το ξανασυναντάμε και στη Θή­ρα με οργανωμένο αποχετευ­τικό δίκτυο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ