Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑρχικήΘέρμανσηReflex Winkelmann GmbH: Αύξηση της απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης και εξοικονόμηση ενέργειας*

Reflex Winkelmann GmbH: Αύξηση της απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης και εξοικονόμηση ενέργειας*

Εδώ και αρκετά χρόνια η Reflex Winkelmann GmbH έχει στραμμένο το βλέμμα της στην ενεργειακή εξοικονόμηση στους τομείς της θέρμανσης και ψύξης. Η εξοικονόμηση αυτή επιτυγχάνεται χάρη σε ειδικά συστήματα όπως είναι οι απαερωτές κενού, οι διαχωριστές και τα δοχεία αδράνειας.

Τόσο στα οικιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης όσο και στις μεγάλες βιομηχανικές εφαρμογές, η Reflex φροντίζει –με ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων που περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από το απλό δοχείο διαστολής– για την ιδανική χρήση και εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται, εξοικονομώντας τόσο χρήματα για τον ίδιο τον καταναλωτή όσο και πολύτιμους πόρους του πλανήτη.

Συστήματα διατήρησης της πίεσης

Λειτουργία χωρίς προβλήματα, επαρκής στάθμη νερού και πίεση σε όλα τα σημεία του κυκλώματος είναι πάντοτε τα ζητούμενα, για την επίτευξη των οποίων τον πιο καθοριστικό ρόλο τον παίζει η διατήρηση της σωστής πίεσης.

Θα πρέπει όχι μόνο να διατηρείται η πίεση εντός των καθορισμένων ορίων σε κάθε σημείο του συστήματος, αλλά και να διασφαλίζεται ότι αντισταθμίζονται οι διακυμάνσεις του όγκου του νερού θέρμανσης.

Παράλληλα θα πρέπει οι απώλειες των υγρών που σχετίζονται με το σύστημα να αποκλείονται μέσω ενός αποθέματος νερού, έτσι ώστε να μην απαιτείται συχνά αναπλήρωση του συστήματος με φρέσκο και γεμάτο οξυγόνο νερό.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα δυναμικά συστήματα διατήρησης πίεσης (σταθεροποιητές πίεσης) είναι η καλύτερη επιλογή αν επιθυμούμε μια συνεχώς αξιόπιστη και ελεγχόμενη κατανομή θερμότητας κι αν θέλουμε να αποτρέψουμε τον εγκλωβισμό αέρα και αερίων στο σύστημα θέρμανσης.

Απαερωτές κενού

Εκτός από τα συστήματα διατήρησης πίεσης, οι μελετητές και οι ειδικοί μηχανολόγοι / τεχνικοί στρέφονται στους απαερωτές κενού Servitec για να απομακρύνουν τις ελεύθερες φυσαλίδες αέρα, αλλά και τα ήδη απορροφημένα από το νερό αέρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι απαερωτές κενού της Reflex έχουν αποδειχθεί ως η πιο αποτελεσματική τεχνολογία απαέρωσης στην αγορά.

Στους απαερωτές κενού, ένα μέρος του νερού του κυκλώματος προωθείται σε ένα σωλήνα υποπίεσης, όπου τα αέρια διαχωρίζονται τελείως από το νερό και εξωθούνται στο περιβάλλον. Το υποκορεσμένο από αέρα νερό επιστρέφει κατόπιν πίσω στο κύκλωμα και είναι σε θέση να απορροφήσει όλες τις νέες φυσαλίδες αέρα που εισχωρούν στο δίκτυο, προκαλώντας έτσι μία μόνιμη μείωση της συγκέντρωσης αερίων σε ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης, η απόδοση του οποίου βελτιώνεται κατακόρυφα.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη ποιότητα του νερού του συστήματος, τελειοποιείται η υδραυλική εξισορρόπηση και το σύστημα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και χωρίς προβλήματα. Η μέθοδος λειτουργεί ευέλικτα σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τεχνικά απαιτητικές πολυκατοικίες, σε δίκτυα τηλεθέρμανσης αλλά και σε εξατομικευμένες ειδικές λύσεις για μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η Reflex προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για το σκοπό αυτό. Με το Servitec Mini η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρότερα συστήματα έως 100 kW. Το Servitec Mini έχει βραβευτεί αρκετές φορές με το βραβείο Plus X Award, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του. Σύμφωνα με μελέτες, όταν το Servitec Mini χρησιμοποιείται σε συστήματα θέρμανσης και κρύου νερού, αυξάνεται η απόδοση το λιγότερο κατά 10%, ανάλογα με το σχεδιασμό του συστήματος.

Διαχωριστές και δοχεία αδράνειας

Οι διαχωριστές και τα δοχεία αδράνειας αυξάνουν επίσης την αποδοτικότητα του συστήματος. Συγκεκριμένα, με τα Exvoid, Exdirt και Extwin μπορούν να αφαιρεθούν οι μικροφυσαλίδες αέρα, ο μαγνητίτης και τα σωματίδια, κάτι που μπορεί να βελτιστοποιήσει περαιτέρω την απόδοση και τη μεταφορά θερμότητας στο χώρο.

Για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και την αύξηση της λειτουργικής αξιοπιστίας διατίθενται φυσικά και πρόσθετες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίες εξασφαλίζουν υδραυλική εξισορρόπηση και αποτρέπουν συχνές επανεκκινήσεις του θερμαντήρα, ενώ μπορούν να συνδυαστούν με ηλιοθερμικά συστήματα και αντλίες θερμότητας για ένα ακόμη πιο βιώσιμο σύστημα.

Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής με μεγάλες δυνατότητες είναι το δοχείο αδράνειας υψηλής ποιότητας Storatherm Heat Combi, στο οποίο γίνεται αποθήκευση ενέργειας και ταυτόχρονα υγιεινή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

*Εταιρική παρουσίαση στο τεύχος Οκτωβρίου 2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ