Οι βασικές προδιαγραφές μιας δεξαμενής ορίζονται στην απόλυτη συγκράτηση του υγρού, στην μη αλλοίωση των χαρακτηριστικών του (της χημικής του σύστασης) και την αντοχή της στις συνθήκες του περιβάλλοντος εγκατάστασης.

Σύγχρονη αποθήκευση νερού και υγρών καυσίμων

Του Γιώργου Λάμπογλου

Η λέξη δεξαμενή προέρχεται από το ρήμα δέχομαι και χρησιμοποιείται για χώρους που κατασκευάζονται για να δεχτούν συνήθως υγρά. Ουσιαστικά σημαίνει τεχνητό έργο για την αποθήκευση υγρών. Οι άνθρωποι που παρα πολλά χρόνια πριν από μας έπρεπε να δώσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και ανάγκες όπως και η αποθήκευση του νερού, κατασκεύαζαν δεξαμενές από λαξευμένη πέτρα ή απλά λαξεύοντας μεγάλους βράχους.

Μόλις πέρυσι Βούλγαροι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη αρχαία δεξαμενή που έχει βρεθεί στα Βαλκάνια. Πρόκειται για δεξαμενή συγκέντρωσης νερού λαξευμένη σε βραχώδη ναό κοντά στο Περπερικον στη νότια Βουλγαρία. Η δεξαμενή έχει μήκος 12 μέτρα, πλάτος 6 μέτρα και βάθος πάλι 6 μέτρα και χωρητικότητα 432000 λίτρων νερού! Αργότερα η εξέλιξη της τεχνικής και η χρήση νέων υλικών έχει να παρουσιάσει καταπληκτικά υδραγωγεία με τέλεια δίκτυα διανομής. Το λάδι και το κρασί αποθηκεύονταν σε πήλινα δοχεία. Το υλικό κατασκευής επιλέγεται και σήμερα ακόμα σε απόλυτη εξάρτηση με το υγρό που πρόκειται να αποθηκευτεί. Έτσι οι σύγχρονες δεξαμενές μπορεί να είναι σιδερένιες, χάλκινες, αλουμινένιες, τσιμεντένιες, ή πλαστικές ανάλογα με τη χρήση και το υλικό αποθήκευσης.

Οι βασικές προδιαγραφές μιας δεξαμενής ορίζονται στην απόλυτη συγκράτηση του υγρού, στην μη αλλοίωση των χαρακτηριστικών του (της χημικής του σύστασης) και την αντοχή της στις συνθήκες του περιβάλλοντος εγκατάστασης. Ο θερμουδραυλικός σαν τεχνίτης κάνει εφαρμογές σε δεξαμενές νερού και υγρών καυσίμων.

Προδιαγραφές χώρου

Για την αποθήκευση υγρών καυσίμων θα ανατρέξουμε στον κτιριοδομικό κανονισμό (ΦΕΚ 59/89). Για την αποθήκευση υγρών καυσίμων για συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ πάνω από 150 KW απαιτείται η κατασκευή ιδιαίτερου χώρου στο κτίριο που θα χωρίζεται από το λεβητοστάσιο με άκαυστα υλικά (αντοχής 1 ώρας).

Η πόρτα πρέπει να είναι μεταλλική και ο χώρος να αερίζεται μέσω ανοίγματος (επιγάνειας 1/12 της επιφάνειας του χώρου), προς το ύπαιθρο. Δεξαμενή χωρητικότητας μικρότερης των 3 κυβικών μέτρων μπορεί να τοποθετηθεί και μέσα στο λεβητοστάσιο αρκεί να τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί πάνω από το λέβητα. Πρέπει να απέχει από το λέβητα ή τον καπναγωγό τουλάχιστον 2 μέτρα. Στην πολύ ειδική περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόσταση των 2μ.

Επιβάλλεται η κατασκευή πυράντοχου διαχωριστικού και τότε η απόσταση μειώνεται στο 1μ. Επιβάλλεται η στήριξη της δεξαμενής σε μεταλλική βάση. Το δάπεδο κάτω από τη δεξαμενή πρέπει να διαμορφώνεται σαν λεκάνη ώστε να μπορεί να συγκεντρωθεί το καύσιμο σε περίπτωση διαρροής. Απαγορεύεται η σύνδεση της αποχέτευσης της δεξαμενής στο δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση της δεξαμενής σε κατοικημένο χώρο. Για τον έλεγχο της δεξαμενής ορίζονται οι ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις από τους παρακείμενους τοίχους :

– Στην πίσω πλευρά 0,25 μ.

– Στις δύο πλαινές πλευρές 0,40 μ.

– Στον πυθμένα 0,10μ και αν η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη των 5 τ.μ. , 0,20 μ.

– Στην πάνω πλευρά 1,00 μ. Για χρήση ανθρωποθυρίδας ελέγχου και καθαρισμού

– Στην μπροστινή πλευρά 0,70 μ.μέχρι 4τ.μ. και 1μ. για μεγαλύτερες

Απαραίτητος εξοπλισμός δεξαμενής πετρελαίου

Η δεξαμενή του πετρελαίου πρέπει ακόμη να διαθέτει

1. Σ ω λ ή ν α π λ ή ρ ω σ η ς του πετρελαίου με διάμετρο τουλάχιστον 1 ¼’, με κλίση προς τη δεξαμενή και να εισχωρεί σ αυτήν 0,50μ. Να διαθέτει στόμιο πλήρωσης έξω από το κτίριο και σε απόσταση μικρότερη των 30 μ. από τη θέση στάθμευσης του βυτιοφόρου, σε φρεάτιο με στεγανό κάλυμα.

2. Σ ω λ ή ν α ε ξ α ε ρ ι σ μ ο ύ με διάμετρο κατά μια τυποποιημένη διάσταση μεγαλύτερη της διαμέτρου του σωλήνα πλήρωσης και οπωσδήποτε όχι μικρότερη από 1 ½’,που πρέπει να ξεκινάει από το ψηλότερο σημείο της δεξαμενής και να καταλήγει κατακόρυφα στο ύπαιθρο. Το στόμιο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστο 2,50 μ. πάνω από το έδαφος, οπωσδήποτε πάνω από 0,50μ. από το στόμιο πλήρωσης και 5μ. από σημείο όπου μπορεί να αναπτυχθεί υψηλή θερμοκρασία.

3. Σ τ ό μ ι ο ε κ κ έ ν ω σ η ς δ ε ξ α μ ε ν ή ς διαμέτρου τουλάχιστον 1 ¼’ ,στο κατώτερο σημείο του πυθμένα της με στεγανή αποφρακτική δικλείδα για την κένωση της δεξαμενής σε περίπτωση ανάγκης ή για τον καθαρισμό της.

4. Δ ε ί κ τ η ς σ τ ά θ μ η ς π ε τ ρ ε λ α ί ο υ.

5. Α ν θ ρ ω π ο θ υ ρ ί δ α σε δεξαμενές πάνω από 0,50 κ.μ. με διαστάσεις τουλάχιστον 50Χ50 εκατοστά.

Εύκολα διαπιστώνει κανείς παρασάγγες απόσταση των προτροπών του κτιριοδομικού κανονισμού από τα λεβητοστάσια της Ελληνικής πραγματικότητας. Εύκολα όμως συμπεραίνει κανείς ότι πρόκειται για πράγματα που μπορούν να διορθωθούν, τουλάχιστον σε μελλοντικές εγκατάστάσεις, όταν έχει ενημερωθεί σωστά ο εγκαταστάτης αλλά και ο χρήστης – πελάτης.

Ελέγξτε επίσης

Παραβολικός επιμήκης ηλιακός θερμικός συλλέκτης

Άρθρο των κ. Ευάγγελου Μπέλλου & Χρήστου Τζιβανίδη* Εισαγωγή Με τη παραγωγή θερμότητας έως και …