ΕΥΔΑΠ: Αύξηση εσόδων και διανομή υψηλού μερίσματος

Οριακή αύξηση εσόδων και σημαντική καθαρών κερδών παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ στη χρήση του 2019. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της περασμένης χρήσης, τα έσοδα της ΕΥΔΑΠ σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,4% φτάνοντας τα 323,7 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν 107,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν αύξηση 21% και ανήλθαν σε 58,1 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται στη μικρή ενίσχυση των εσόδων από τις δραστηριότητες αποχέτευσης (+2,5%), τα οποία ανήλθαν σε 102,7 εκατ. ευρώ, παρά τη μικρή μείωση εσόδων από τις δραστηριότητες ύδρευσης (-0,4%), τα οποία ανήλθαν σε 219,25 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση του λειτουργικού κόστους κατά 3%, το οποίο διαμορφώθηκε στα 255,1 εκατ. ευρώ, αντί 263 εκατ. ευρώ το 2018. Σημειώθηκε μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 12%, και διαμορφώθηκε σε 160,5 εκατ. ευρώ αντί 182,3 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ χαμηλότερα ήταν τα χρηματοοικονομικά έσοδα και υψηλότερες οι αποσβέσεις.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πανδημία δεν δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης, ούτε φαίνεται να επηρέασε την κατανάλωση νερού. Τα μόνα προβλήματα που σημειώθηκαν αφορούν τις εισπράξεις, τα οποία ωστόσο αναμένεται να ξεπεραστούν σύντομα, «με την προσαρμογή των πελατών στις καινούργιες συνθήκες και την εξοικείωσή τους με τα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας». Λόγω της οριακής αύξησης των εσόδων, η εταιρεία προχώρησε και στη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 40,5 εκατ. ευρώ ή 0,38 ευρώ ανά μετοχή, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρισμα που έχει προταθεί για διανομή και αντιστοιχεί στο 70% των καθαρών κερδών μετά από φόρους.

Ελέγξτε επίσης

Ξεκινάει το πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών «UPATRAS IQ» από το πανεπιστήμιο Πατρών με την υποστήριξη των ΣΕΒ και ΣΕΒΠΕΔΕ

Σε μια εποχή, που ένα από τα κρίσιμα ζητούμενα για την αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής …