Κώστας Τραβασάρος (SOLAR HEAT EUROPE): «Η ηλιακή θερμότητα είναι κλειδί για την παραγωγή βιώσιμης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στην Ευρώπη»

Ο πρόεδρος του «Solar Heat Europe» κ. Κώστας Τραβασάρος παρουσιάζει στο περιοδικό «Θερμοϋδραυλικός» τις πολυάριθμες δράσεις του ευρωπαϊκού φορέα, μέλη του οποίου είναι εθνικές ενώσεις όπως η «Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας», σημαντικοί κατασκευαστές, αλλά και δίκτυα πωλήσεων, εγκαταστάτες, μελετητές, οργανισμοί έρευνας και καινοτομίας, καθώς και εργαστήρια μετρήσεων.

– Ποιος είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού φορέα «Solar Heat Europe» τον οποίο εκπροσωπείτε;

– Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ευρωπαϊκή πολιτική χαράζεται στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή των κρατών-μελών, και κατόπιν οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί μεταφέρονται αυτούσιοι στην εθνική νομοθεσία. Είναι λοιπόν αποφασιστικής σημασίας η ενεργή εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κλάδος των θερμικών ηλιακών εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Θερμικών Ηλιακών «European Solar Thermal Industry Federation» (ESTIF) – Solar Heat Europe. Στόχος, λοιπόν, της «Solar Heat Europe» είναι να διαδοθούν οι εφαρμογές των θερμικών ηλιακών συστημάτων και να γίνει κατανοητό ότι η ηλιακή θερμότητα είναι κλειδί για την παραγωγή βιώσιμης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στην Ευρώπη. Γι’ αυτό συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της ηλιακής θερμότητας.

– Ποιες είναι οι ενέργειες του φορέα μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος;

– Η «Solar Heat Europe» δεσμεύεται με βάση ιδρυτική πράξη της:

* Να αναπτύξει και να διαδώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη γνώση σχετικά με τη χρήση της ηλιακής θερμικής ενέργειας, από επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική σκοπιά.

* Να αναπτύξει και να προωθήσει την ποιότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας.

* Να υποστηρίξει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη χρήση της θερμικής ηλιακής ενέργειας και των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

* Να ενημερώνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σχετικά με την ανάπτυξη της θερμικής ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη.

* Να συμβάλει στην άρση τυχόν τεχνικών ή εμπορικών φραγμών που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη μιας ανοιχτής αγοράς ηλιακής θερμικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης, η ομάδα μας στις Βρυξέλλες, το διοικητικό συμβούλιο και πολλά μέλη συμμετέχουν σε μια πληθώρα από αντίστοιχες ενέργειες, όπως είναι οι εξής:

  • Διαχείριση του Solar Keymark Network, που είναι υπεύθυνο για το πιο πετυχημένο –υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN)– πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας Solarkeymark. Περισσότερα από 1.000 πιστοποιητικά που αφορούν ηλιακούς συλλέκτες και ολοκληρωμένα συστήματα είναι προσβάσιμα από όλους στη δημόσια βάση που έχει δημιουργηθεί, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια. Αυτό έχει αναβαθμίσει την αναγνώριση της ποιότητας των ευρωπαϊκών ηλιακών σε παγκόσμια κλίμακα και αποτελεί διαβατήριο για τις εξαγωγές. Πολλές χώρες βασίζουν τις επιδοτήσεις των θερμικών ηλιακών στο Solar Keymark Network.
  • Ανάπτυξη νέας μεθόδου ενεργειακής σήμανσης των θερμικών ηλιακών συστημάτων (Energy Label), η οποία σήμανση θα επιτρέπει την εύκολη και ακριβή εκτίμηση της ηλιακής συνεισφοράς. Αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα θερμοσιφωνικά συστήματα, καθώς θα προβλέπεται να φέρουν τη συγκεκριμένη σήμανση στη θερμή κλιματική ζώνη όπου και εφαρμόζονται.
  • Δέσμευση της βιομηχανίας θερμικής ηλιακής ενέργειας για τη συνδρομή της στην «πράσινη» ανάκαμψη. Η δέσμευση αυτή υποστηρίχθηκε από περισσότερους από 200 φορείς από 28 χώρες και έχει ελληνικό χρώμα. Ένα από τα σχετικά διαγράμματα δείχνει ότι ένας ηλιακός θερμοσίφωνας αποτρέπει περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από όσες θα μπορούσε να αποτρέψει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
  • Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για την τροποποίηση μιας σειράς πολύ σημαντικών Οδηγιών που έχει προγραμματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2021 και που συνδέονται με τις δράσεις της Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα. Οι κυριότερες από αυτές τις Οδηγίες αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Renewable Energy Directive [RED]), την ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency Directive [EED]) και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive [EPBD]).

Ακόμη, έχουμε δημιουργήσει ειδικές ομάδες εργασίας επικεντρωμένες σε τρεις τομείς που χρειάζονται περισσότερη προσοχή ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Αυτοί οι τομείς είναι:

α) Η ηλιακή θερμότητα για εφαρμογές στη βιομηχανία.

β) Η ηλιακή ενέργεια για τηλεθέρμανση.

γ) Τα υβριδικά φωτοβολταϊκά, που συνδυάζονται με θερμικά συστήματα.

Μέσα στο 2021 θα δημιουργηθεί μια νέα ομάδα που θα επικεντρώνεται στις εφαρμογές στα κτίρια για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό, αλλά και στην ψηφιοποίηση των θερμικών ηλιακών.

– Ποιες είναι οι επιδιώξεις της «Solar Heat Europe» όσον αφορά τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών της;

– Η «Solar Heat Europe» επιδιώκει:

α) Τη διασφάλιση μιας δίκαιης εκπροσώπησης των ανανεώσιμων και αποδοτικών τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης, και ειδικότερα των λύσεων ηλιακής θερμότητας, στη σχετική συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

β) Την έγκαιρη παροχή των καλύτερων υπηρεσιών και συμβουλών στα μέλη της σε θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενέργεια, την τυποποίηση, τις αγορές ή άλλα συναφή θέματα.

γ) Την παροχή έγκυρων πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη και τη δυνητική εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς ηλιακής θερμότητας.

– Σας απασχολεί το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά και της έλλειψης εγκαταστατών;

– Βεβαίως! Και θα σταθώ σε μια δράση της «Solar Heat Europe» που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους αναγνώστες σας και αφορά την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης τόσο για νέους όσο και για ήδη απασχολούμενους στον κλάδο. Πρόκειται για τη δράση «Pact for Skills», που αποσκοπεί στο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Το Μάιο, οι τρεις Ευρωπαίοι Επίτροποι Schmit, Breton και Sinkevicius φιλοξένησαν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου με ενδιαφερόμενα μέρη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη σχετική παρέμβασή μου ανέφερα μεταξύ άλλων ότι η θερμότητα αντιπροσωπεύει το 50% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και πάνω από το 80% της κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά. Είναι ένας ζωτικής σημασίας τομέας στον οποίο πρέπει να εστιάσουν οι προσπάθειές μας για απαλλαγή από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Επί του παρόντος υπάρχει ανησυχητική έλλειψη εγκαταστατών για μικρά αποκεντρωμένα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και για συστήματα ηλιακής θερμικής ενέργειας. Ενώ η κατάσταση ποικίλλει στις διάφορες χώρες, σε ορισμένες από αυτές το πρόβλημα της έλλειψης εγκαταστατών αποτελεί σήμερα εμπόδιο στη μετάβαση προς αποδοτικά και ανανεώσιμα συστήματα θέρμανσης· και μάλιστα το πρόβλημα αυτό θα ενταθεί, καθώς πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό ανακαίνισης των παλαιών συστημάτων θέρμανσης.

Οι εγκαταστάτες έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο, και ως σύμβουλοι των πελατών τους σχετικά με τα νέα συστήματα θέρμανσης. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε στην αγορά εγκαταστάτες που είναι γνώστες πολλών τεχνολογιών και ικανοί να συμβουλεύουν και να εγκαθιστούν λύσεις που προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών. Οι λύσεις αυτές αναγκαστικά θα ποικίλλουν, ανάλογα με την τυπολογία του κτιρίου, τη ζήτηση θερμότητας και τους διαθέσιμους πόρους –είτε πρόκειται για ηλιακή θερμική ενέργεια είτε για γεωθερμική, για παράδειγμα.

Επί του παρόντος, οι περισσότεροι εγκαταστάτες στην αγορά επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες λύσεις, όπως είναι π.χ. οι λέβητες αερίου. Ωστόσο, στο άμεσο μέλλον, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης χώρων, καθώς και τα συστήματα παροχής ζεστού νερού, θα είναι υβριδικά, συνδυάζοντας τουλάχιστον δύο πηγές, αλλά και λύσεις με ενεργειακή σήμανση.

Οι εγκαταστάτες, λοιπόν, θα πρέπει να είναι ικανοί για την εγκατάσταση συστημάτων πολλαπλών τεχνολογιών, όπως είναι θερμικά ηλιακά συστήματα, λέβητες αερίου, αντλίες θερμότητας κλπ. Και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βοηθά τους εγκαταστάτες να αυξήσουν το «χαρτοφυλάκιο» των τεχνολογιών τους.

Θα παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης, και για αυτό θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και τα κατάλληλα συστήματα πιστοποίησης σε εθνικό επίπεδο, που να διασφαλίζουν ότι η αύξηση αυτή δεν θα επηρεάσει την ποιότητα των νέων εγκαταστάσεων.

– Θα θέλαμε, κλείνοντας, να μας πείτε ποιο είναι το μερίδιο της ελληνικής βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά και ποια η ελληνική παρουσία σε ευρωπαϊκούς φορείς του κλάδου των θερμικών ηλιακών συστημάτων.

– Η Ελλάδα, χάρη στις συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες της «Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας» (ΕΒΗΕ), κατέχει ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Γερμανία.

Επίσης, πολλοί Έλληνες βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά: Εκτός από εμένα που εκλέγομαι για δεύτερη φορά στην προεδρία της «Solar Heat Europe» ως εκπρόσωπος της ΕΒΗΕ, ο αντιπρόεδρος της ΕΒΗΕ κ. Χάρης Μιχαλόπουλος είναι και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής διαμόρφωσης των Ευρωπαϊκών Προτύπων γα τα θερμικά ηλιακά (CEN TC-312), ενώ το μέλος του ΔΣ της ΕΒΗΕ κ. Βασιλική Δρόσου είναι διευθύντρια του Solar Keymark Network.

Οι συντονισμένες δράσεις της ΕΒΗΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αξιέπαινες!

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Δημήτρης Βαργιάμης (ΟΒΥΕ): «Η ΟΒΥΕ δίνει και σήμερα πνοή και όραμα στον κλάδο»

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας, …

Τα Περιοδικά μας