Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑρχικήΕιδήσειςΟΒΥΕ: Ενημέρωση για τη θεώρηση αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος

ΟΒΥΕ: Ενημέρωση για τη θεώρηση αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος

Με επιστολή της προς τις διοικήσεις των συνδέσμων υδραυλικών όλης της χώρας,  στις 2 Ιουλίου,  η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας ενημέρωσε τους επαγγελματίες του κλάδου για τη θεώρηση των αδειών τους πριν από την 1/1/2022.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι αδειών που αντικαταστάθηκαν το 2013 σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ. 112/2012, ΦΕΚ 197α), πρέπει να τις θεωρήσουν πριν από τη λήξη της οκταετίας, η οποία ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Την επιστολή της ΟΒΥΕ υπογράφουν ο πρόεδρος κ. Δημήτρης Βαργιάμης και ο γενικός γραμματέας κ. Μιχάλης Κατσαρός, παρέχοντες σαφείς οδηγίες προς τις διοικήσεις των συνδέσμων, με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, για τη θεώρηση των αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με το νόμο 4712, αρθρ. 34, παρ. 2-3, ισχύουν τα εξής:

«Οι επαγγελματίες υδραυλικοί για να αποδείξουν ότι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο μέσα στα οκτώ έτη, θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας:

α) στοιχεία που να τεκμηριώνουν προϋπηρεσία δύο ετών εντός της οκταετίας ή β) υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), που να τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του ετήσιου μέσου ατομικού εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ) όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή γ) να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) και στοιχεία υπηρεσίας που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β)».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ