Ο τομέας της θέρμανσης την εποχή της «πράσινης» ανάπτυξης

Της κ. Σταυρούλας Τσοπουλίδου*

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 5.000.000 κατοικίες, από τις οποίες 3.000.000 βρίσκονται σε αστικές περιοχές και 2.000.000 σε μη αστικές. Πάνω από 4.500.000 από αυτές τις κατοικίες έχουν εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης, με την πλειοψηφία από αυτές να το έχουν εγκαταστήσει την περίοδο 1980 έως 2010. Και το 80% από αυτές χρησιμοποιούσε πετρέλαιο ως κύριο καύσιμο.

Η νέα εποχή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, που ξεκίνησε το 2004, δημιούργησε νέες συνθήκες χρήσης και οικονομίας, δημιουργώντας προσδοκίες για μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι του πετρελαίου. Κύρια οφέλη της χρήσης φυσικού αερίου είναι η οικονομία και η σχεδόν μηδενική εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον, η εύκολη εγκατάσταση στα αστικά κέντρα και το ευνοϊκό νομικό και οικοδομικό πλαίσιο που την περιβάλλει.

Οι δραματικές όμως αλλαγές που βιώνει η χώρα μας από το 2010 μέχρι και σήμερα, που διανύουμε την πανδημική κρίση, υποβάθμισε και άφησε σε αδράνεια εξέλιξης μεγάλο ποσοστό συστημάτων θέρμανσης, ενώ οδήγησε πολλούς καταναλωτές σε νέες λύσεις (ξυλόσομπες, κλιματιστικά, ηλεκτρικά σώματα, θερμοπομποί, πέλετ, βιομάζα).

Με εκατομμύρια συστήματα θέρμανσης να είναι απαρχαιωμένα, ηλικίας πάνω από 30 ετών, παλιάς τεχνολογίας, ρυπογόνα και ενεργοβόρα, η Ελλάδα έμενε ουραγός στην Ευρώπη στον τομέα της σύγχρονης θέρμανσης, παρά τις όποιες προσπάθειες ενίσχυσης της χρήσης νέων καυσίμων και αναβάθμισης των παλαιών συστημάτων θέρμανσης κυρίως, μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που ξεκίνησαν το 2011.

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των κρατών-μελών ένα συνολικό πακέτο δράσης για την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, με το οποίο θα γίνει σταδιακά η μετάβαση όλης της Ευρώπης στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον. Στόχος είναι να φτάσουμε το 2050 σε μια Ευρώπη με μηδενικές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ε., στο πλαίσιο της κοινής ενεργειακής στρατηγικής των κρατών-μελών, έθεσε πρόσφατα ως κοινό στόχο των 27 το τέλος χρήσης του πετρελαίου στην κίνηση και στη θέρμανση έως το έτος 2050. Αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη και πρέπει να υποστηριχθεί και από το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών και από το κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητές που έχει το καθένα. Σύμφωνα με το μοντέλο μετάβασης που επέλεξε η Ευρώπη, η χρηματοδοτική στήριξη που θα προσφερθεί εστιάζει:

– Σε περιοχές που έχουν πρόβλημα με την χρήση άνθρακα ή λιγνίτη.

– Στην ενθάρρυνση συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.

– Στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Υ.Π.ΕΝ.

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) της χώρας μας στοχεύει τα επόμενα χρόνια στον περιορισμό της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, με τη σταδιακή αντικατάστασή του από πιο φιλικά και λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο προωθεί και επιδοτεί τη χρήση οχημάτων, συσκευών αλλά και πηγών ενέργειας που είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον. Μέσα από συγκεκριμένα πακέτα οικονομικής στήριξης προωθούνται αντλίες θερμότητας και τεχνολογίες συμπύκνωσης, ηλιακή και αιολική ενέργεια, καθώς και νέα καύσιμα όπως είναι τα βιοκαύσιμα, το πέλετ κ.ά.. Τελικός στόχος είναι το ενεργειακό αποτύπωμα της Ελλάδας να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει σήμερα η Ε.Ε. για το 2050.

*Η κ. Σταυρούλα Τσοπουλίδου είναι υπεύθυνη ανάπτυξης προϊόντων – marketing της εταιρείας Μytherm.

Ελέγξτε επίσης

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας – ψύξης

Του κ. Μιχάλη Γρ. Βραχόπουλου* Ο συμβατικός τρόπος κάλυψης των ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων ενός …

Τα Περιοδικά μας