Θέσεις και προτάσεις της ΟΒΥΕ για τη διείσδυση του φυσικού αερίου

Mε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) αναφέρεται στη διάδοση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στις προοπτικές του σχετικού κλάδου, ενώ θεωρεί αναγκαία τη θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης για όλους όσους κατασκευάζουν σχετικές εγκαταστάσεις.

Στην ανακοίνωση της ΟΒΥΕ, την οποία υπογράφει ο πρόεδρός της κ. Δημήτρης Βαργιάμης, αναφέρονται τα εξής:

«Το φυσικό αέριο έχει σχεδόν 20 χρόνια ζωής στη χώρα μας. Μια χρονική περίοδος που μας παρέχει μια σχετικά πλούσια εμπειρία για να το αξιολογήσουμε, και να διατυπώσουμε θέσεις και προτάσεις για το μέλλον του στη χώρα μας. »Αναμφίβολα, το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές όπως είναι το πετρέλαιο, το πέλετ, το ξύλο και άλλα. Ο καταναλωτής δεν το προπληρώνει, έχει καθαρή καύση, δεν μολύνει το περιβάλλον, ενώ μπορεί να αποκτήσει αυτονομία ως προς τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

»Επίσης το φυσικό αέριο δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με επαγγελματικές εγκαταστάσεις να βρουν εύκολες λύσεις με χαμηλή κατανάλωση. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις καθορίζονται και ελέγχονται μέσω του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου έως 500 mbar Αρ. /Α’/ οικ. 65982012.

»Στα 20 χρόνια χρήσης φυσικού αερίου, όσον αφορά τη διείσδυσή του στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, είχαμε μια ικανοποιητική πορεία. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, η επέκταση των δικτύων έγινε με σχετικά γρήγορο ρυθμό. Στην περιοχή της Αττικής (σε Αθήνα, Πειραιά κτλ.) η επέκταση των δικτύων έγινε –λόγω και της πληθυσμιακής πυκνότητας της περιοχής της πρωτεύουσας– με πιο αργούς ρυθμούς. Στην πόλη των Σερρών τα δίκτυα αερίου ξεκίνησαν εδώ και δύο χρόνια περίπου, και η επέκτασή τους γίνεται αργά. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι το εσωτερικό δίκτυο των Σερρών το είχε αναλάβει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.

»Σε πολλές περιφερειακές περιοχές και πόλεις (Λαγκαδά, Τύρναβο, Καλαμπάκα και άλλες), το φυσικό αέριο έφτασε με τη μορφή CNC, συμπιεσμένο δηλαδή στα 200bar. Σε αυτή του τη μορφή, το φυσικό αέριο μεταφέρεται με ειδικές πλατφόρμες και αποσυμπιέζεται στα σημεία διανομής, όπου έχει κατασκευαστεί ο ανάλογος μηχανολογικός εξοπλισμός, και στη συνέχεια μεταφέρεται στα δίκτυα των πολεοδομικών συγκροτημάτων.

»Με βάση το σχεδιασμό για εξόρυξη του συγκεκριμένου υδρογονάνθρακα παγκοσμίως, αλλά και τις ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στη χώρα μας υπάρχει η πρόθεση, στα αμέσως επόμενα χρόνια, το φυσικό αέριο να επεκταθεί σε πάρα πολλές περιοχές και πόλεις της Ελλάδας. »Το ερώτημα που προκύπτει με βάση και την εμπειρία μας, είναι ποιος θα αναλάβει να κατασκευάσει τα εσωτερικά δίκτυα των πόλεων, γνωρίζοντας ότι αρκετοί δημόσιοι διαγωνισμοί που έγιναν σε πόλεις όπως η Κατερίνη και η Βέροια για τα δίκτυα φυσικού αερίου, κρίθηκαν άγονοι. Σε συνδυασμό και με την εμπειρία της πόλης των Σερρών, η πρότασή μας, προκειμένου να υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες και ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου στις πόλεις, είναι να υπάρξουν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για να δοθεί η διαχείριση στον ιδιώτη, ο οποίος θα τρέξει τα δίκτυα.

»Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι πρωτοβουλίες και οι πιέσεις που θα ασκήσουν οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς (επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις). »Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αναφέραμε παραπάνω ότι καθορίζονται από το σχετικό κανονισμό, ο οποίος πρέπει να αλλάξει σε πολλές διατάξεις του, και να γίνει σε κάποιες πιο ευέλικτος, σε άλλες πιο αυστηρός και σε άλλες πιο ξεκάθαρος. Μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί και στον τομέα των ελέγχων και των επανελέγχων και στα σχετικά πιστοποιητικά. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι (για πιστοποιητικό αντοχής και στεγανότητας, πιστοποιητικό επανελέγχου) είναι αυτή τη στιγμή ελλειμματικός, καθώς δεν ελέγχεται το σύνολο των εγκαταστάσεων με ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο.

»Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου μπορεί εύκολα να γίνει αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα, με διαφάνεια και χωρίς κόστος. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν το χειμώνα του 2017 στη βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία με τις χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Και κυρίως πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και να θεσμοθετήσει κανονισμούς τόσο για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου όσο και για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης.

»Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, η πρόταση της ΟΒΥΕ για θεσμοθέτηση και διαχείριση ενός μητρώου συντελεστών φυσικού αερίου θα βοηθήσει στη διαφάνεια και στην ασφάλεια· θα γίνουν πιο ποιοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα παταχθεί η παραοικονομία. »Σημαντικό βάρος θα πρέπει να δοθεί και στην εκπαίδευση του κλάδου στο σύνολό του, αλλά και στον τομέα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, συνδυασμένα βέβαια με παρεμβάσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και με ένα σύστημα διά βίου μάθησης, καθώς οι εξελίξεις και η τεχνολογία τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

»Τέλος, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης για όλους όσους κατασκευάζουν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, μέσα από τις πιστοποιήσεις. Και επειδή το φυσικό αέριο θα είναι στη ζωή μας τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια, πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. »Για τα παραπάνω ζητήματα, η Ομοσπονδία έχει επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, που στόχο έχουν να παρέχουν ποιοτικές εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας στη δημόσια ασφάλεια και αποδίδοντας καλύτερα αποτελέσματα προς τους καταναλωτές, την κοινωνία και τη χώρα».

Ελέγξτε επίσης

ΣΕΥΘ: Ενημέρωση για την υποχρεωτική συμπλήρωση και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης

Ο Σύνδεσμος  Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης (ΣΕΥΘ) έχει προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης όλων των αδειούχων …

Τα Περιοδικά μας