Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

ΑρχικήΎδρευσηΤο νερό είναι πηγή ζωής και πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση

Το νερό είναι πηγή ζωής και πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση

Άρθρο του κ. Αλέξανδρου Μαχαίρα*

Η ανθρώπινη υγεία ξεκινάει από το νερό. Η ποιότητα του νερού που πίνουμε καθορίζει και την υγεία μας και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής μας. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι καταναλωτές έχουν ευαισθητοποιηθεί για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν, και έχουν συνειδητοποιήσει ότι η υγεία τους εξαρτάται σημαντικά από αυτήν.

Οι πηγές από τις οποίες τροφοδοτούνται οι περισσότεροι καταναλωτές περιλαμβάνουν είτε επεξεργασμένο νερό (χλωριωμένο νερό δικτύου για την εξάλειψη ιών και βακτηρίων, νερό αφαλάτωσης από δήμους κτλ.), είτε νερό γεωτρήσεων, πηγών, πηγαδιών ή υφάλμυρο.

Η ποιότητα του νερού διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την πηγή τροφοδοσίας, και μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία που είναι βλαβερά για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού σε μακροχρόνια βάση. Έτσι το νερό μπορεί να έχει μεγάλη σκληρότητα (δηλαδή πολλά άλατα), που συνήθως συνοδεύεται και από υψηλές τιμές αγωγιμότητας. Μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει ιούς και βακτήρια ή άλλα μολυσματικά στοιχεία, όπως νιτρικά, νιτρώδη, θειούχα, χλωριούχα, σίδηρο κτλ. Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει και βαρέα μέταλλα που είναι δυνητικά καρκινογόνα για τον οργανισμό.

Η ποιότητα του νερού με το οποίο τροφοδοτούνται πολλοί καταναλωτές διαφέρει από πηγή σε πηγή, και μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα στη χρήση αλλά και στην κατανάλωση όπως είναι επικαθίσεις αλάτων, υψηλή διαβρωτικότητα δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, βλαβερές συνέπειες για την υγεία των καταναλωτών κ.ά. Το γεγονός αυτό ωθεί τους καταναλωτές να αναζητούν όλο και περισσότερο λύσεις που θα προφέρουν την κατάλληλη επεξεργασία νερού ώστε να το καταστήσουν κατάλληλο για χρήση και κατανάλωση χωρίς προβλήματα.

Η επεξεργασία νερού είναι μία πολύπλοκη υπόθεση, η οποία εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες:

α) την ποιότητα του νερού τροφοδοσίας,

β) τις ανάγκες σε ημερήσια κατανάλωση και γ) τη χρήση του επεξεργασμένου νερού. Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι οι βασικές παράμετροι οι οποίες καθορίζουν την επιλογή του κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας, ή του κατάλληλου συνδυασμού συστημάτων επεξεργασίας νερού.

Επειδή το νερό είναι απαραίτητο για την υγεία μας και την καθημερινή ποιότητα ζωής μας, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να ενημερώνονται και να επιλέγουν το κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας νερού· αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά επεξεργασίας νερού να είναι
υπεύθυνες και να προτείνουν την κατάλληλη λύση σε σχέση απόδοσης τιμής .
Υπάρχουν διάφορα συστήματα επεξεργασίας νερού τα οποία προορίζονται για να αντιμετωπίσουν πολλά από τα δυνητικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει η χρήση και η κατανάλωσή του, εάν αυτό είναι κακής ποιότητας, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά συστήματα επεξεργασίας νερού που προορίζονται για να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα είναι:

  • Αποσκληρυντές και διαλύτες αλάτων, που προορίζονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης αλλά και στον ανθρώπινο οργανισμό, από τις επικαθίσεις αλάτων αλλά και από τη σταδιακή συγκέντρωση αλάτων που προκαλείται από τα σκληρά νερά.
  • Φίλτρα κεντρικής παροχής που προορίζονται για να βελτιώσουν την ποιότητα του νερού χρήσης στα κακής ποιότητας νερά.
  • Φίλτρα τελικής κατανάλωσης για πόσιμο νερό δικτύου πόλεως που προορίζονται για να φιλτράρουν το χλώριο και τα παραπροϊόντα του (που βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση στα νερά δικτύου πόλεως) αλλά και τα βλαβερά κατάλοιπα των σωληνώσεων.
  • Συστήματα αντίστροφης ώσμωσης, τα οποία προορίζονται να μετατρέψουν νερά με μολυσματικά στοιχεία και ακατάλληλα για πόση σε υγιεινά και πόσιμα, παρακρατώντας το 99,8% των μολυσματικών και βλαπτικών για την υγεία στοιχείων.
  • Ιονιστές νερού και φίλτρα παραγωγής αλκαλικού νερού, καθώς και άλλα φίλτρα εμπλουτισμού του νερού, που προορίζονται για την βελτίωση της ποιότητας του νερού, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμα για τον οργανισμό μεταλλικά στοιχεία ή ρυθμίζοντας το pH του νερού σε επίπεδα ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό.
  • Μαγνητικά φίλτρα για την παρακράτηση μολυσματικών καταλοίπων (οξειδίων του σιδήρου) σε κλειστά κυκλώματα θέρμανσης.
    Ευθύνη των εταιρειών και των τεχνικών που ασχολούνται με την επεξεργασία νερού είναι να ενημερώνουν υπεύθυνα τους καταναλωτές για τα κατάλληλα
    συστήματα επεξεργασίας νερού, ανάλογα με τις ανάγκες τους και την ποιότητα του νερού της περιοχής τους.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]*Ο κ. Αλέξανδρος Μαχαίρας είναι μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.B.A., University of Indiannapolis,  υπεύθυνος προώθησης προϊόντων της «Dimco – Δημοβασίλη Μ.Ι.Κ.Ε.».[/box]
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ