Χαλκιδική: Διαγωνισμός για την κατασκευή του φράγματος Χαβρία με ΣΔΙΤ

Προχωρά το έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για το φράγμα Χαβρία στη Χαλκιδική, το οποίο είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ για φράγμα και γενικά για έργο ύδρευσης και αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην επίλυση του προβλήματος ύδρευσης και άρδευσης της περιοχής.

Το αρχικά εκτιμώμενο κόστος ξεπερνά τα 105,89 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση του έργου θα είναι 100% ιδιωτική, χωρίς κάποια ενίσχυση από το ΕΣΠΑ. Επίσης το κόστος των απαλλοτριώσεων εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό. Αναθέτουσα αρχή ορίστηκε η Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, ενώ ο σχετικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε 3 φάσεις.

Η πρώτη φάση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατά τη β΄ φάση θα διεξαχθεί ανταγωνιστικός διάλογος που θα οριστικοποιήσει το αντικείμενο του έργου και άλλες παραμέτρους, ενώ στην τρίτη φάση θα δοθούν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές από τις οποίες θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή και τη συντήρηση του φράγματος και των συνοδών έργων για χρονική περίοδο που θα φτάνει τα 30 χρόνια, απ’ τα οποία τα 2,5 χρόνια αφορούν την κατασκευή. Θα αναλάβει επίσης την παροχή νερού (στις εταιρείες διαχείρισης, που θα έχουν πρόσβαση στο νερό και θα τιμολογούν τους καταναλωτές) με συγκεκριμένες και υψηλού επιπέδου προδιαγραφές ποιότητας, και η αποπληρωμή του θα γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας από την κεντρική κυβέρνηση.

Πρόκειται για έργο που έχει ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση και είναι αρκετά ώριμο. Με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών των νομικών, τεχνικών και οικονομικών συμβούλων, καθώς και των τευχών δημοπράτησης, θα ετοιμαστεί η σχετική πρόταση που θα κατατεθεί προς έγκριση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και στην διυπουργική επιτροπή.

Όταν εγκριθεί η πρόταση, θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς έχει παρατηρηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας, που με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος εντείνεται κάθε χρόνο και περισσότερο.

Ελέγξτε επίσης

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνάντηση με τον συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών

Στην Κοζάνη, στο χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, υποδέχτηκε ο πρόεδρος του …